Dansk HOMO-Historie

Forbud mod at uniformeret militært personel besøger fire bøssebarer i København (1960)

Foto: Pixabay.com

Det var Københavns kommandant, generalmajor Aage Højland Christensen, der i en dagsbefaling forbød uniformeret militært personel at besøge fire bøssebarer i København fra den 15. marts 1960.

De fire bøssebarer som forbuddet om at uniformeret militært personel ikke måtte besøge var: Bycaféen i Lavendelstræde 12, Centralhjørnet i Kattesundet 18, Can-Can i Larsbjørnsstræde 12 og Fortuna i Fortunstræde 3.

Bøssebarernes navne blev også refereret i dagspressen, bl.a. i dagbladet Information den 15. marts 1960.

Forsiden Information den 15. marts 1960.

Kommandanten forventede, at ovenstående bestemmelse indenfor alle tjenestesteder blev bekendtgjort i god tid for alt personel, og for de værnepligtige så vidt muligt af de respektive chefer personlig. Endvidere blev det påtalt at efterlevelsen af de givne bestemmelser, nøje ville blive overvåget af militærpolitiet, eventuelt med bistand af Københavns politi, og at overtrædelse af forbuddet vil medføre strafansvar.

Kommandanten i København begrundede forbuddet med, at man i nogen tid have været opmærksomme på, at en stor del af det værnepligtige personel, der færdes i Københavns garnison, havde søgt omgang med de homoseksuelle.

Blandt andet havde Københavns sædelighedspoliti fundet anledning til at skride ind overfor værnepligtige i ca. 60 tilfælde det seneste år.

Sædelighedspolitiet mente, at ovennævnte antal sandsynligvis kun var en brøkdel af de tilfælde, der reelt kunne være anledning til at skride ind overfor, og at det virkelige antal formentlig var 8-10 gange højere. Sædelighedspolitiets begrundelse for at man ikke havde kunnet gribe ind i flere end de nævnte tilfælde, var mandskabsmangel.

De tilfælde hvor man havde skredet ind overfor de værnepligtige havde vist, at de værnepligtige fortrinsvis havde søgt bestemte barer, hvor det var muligt at få kontakt med de homoseksuelle og at dette ikke var begrundet i, at de værnepligtige selv er homoseksuelle, men at de bevidst søgte de homoseksuelle for at opnå gratis traktementer og oftest også en kontant betaling.

Det var dengang ikke strafbart at indlade sig i et homoseksuelt forhold med en person på 18 år eller derover, men det var strafbart at modtage betaling for at indlade sig i et sådant forhold, og det sidste betød, at det alene var de værnepligtige der kunne blive straffet.

Endvidere mente Kommandanten ikke at der kunne være tvivl om, at et stort antal af de militære straffesager, der blandt andet skyldes for sen hjemkomst, oftest havde relation til de homoseksuelles udnyttelse af de værnepligtige.

Kommandanten var dog godt klar over, at det udstedte forbud for de fire barer, ikke alene kunne løse problemet, og at yderligere foranstaltninger af anden art ville være påkrævede, for at bekæmpe misbruget af de værnepligtige og henstillede derfor til alle tjenestesteder om, at de ved blandt andet oplysningsarbejde bidrog til, at dette onde blev bekæmpet.

Nedenstående er fordelingslisten hvor kommandantskabsbefalingen blev sendt til, den var ret omfattende, og kunne virke som en slags ‘reklame’ for interesserede værnepligtige og officerer.

Normalfordeling +
Garnisonskommandanten i Farum – 25 eksemplarer
Bornholms Værn – 3 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Helsingør – 3 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Holbæk – 5 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Høvelte-Sandholm-Sjælsmark – 15 + 20 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Næstved – 5 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Ringsted – 3 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Roskilde – 5 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Slagelse – 3 eksemplarer
Garnisonskommandanten i Vordingborg – 5 eksemplarer
Kystbefæstningen – 50 + 15 eksemplarer
Kystflåden – 50 eksemplarer

Flyvekommandoen
Flyvestation Avnø – 5 eksemplarer
Flyvestation Vedbæk – 5 eksemplarer
Flyvestation Værløse – 5 eksemplarer

Politiet
Politidirektøren i København, Politigården – 2 eksemplarer
Ordenspolitiet, I politiinspektorat, Politigården – 2 eksemplarer
Udrykningstjenesten, Politigården – 2 eksemplarer
Københavns politi, III politiinspektorat, Politigården – 2 eksemplarer

Marinesoldaterne har altid været populære i bøssemiljøet, det skyldes nok deres ret udfordrende uniformer. Dette ses også af fordelingslisten hvor kystflåden f.eks. fik 50 eksemplarer (marinesoldaterne).

Se også: Nu vil heteromanden begæres af bøsser

Det var dog ikke kun dengang at marinesoldater og bøsser gik hånd i hånd, i følge Information skulle mange unge heteroseksuelle marinesoldater i dag stå i kø for at posere som sexobjekter til homomagasiner, og for med halv- og helnøgne selfies, at trække de homoseksuelle fans til deres Instagram-konti.

Der skulle gå hele 12 år før denne kommandantskabsbefaling blev ophævet, nemlig den 24. marts 1972.

Kilder: Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver, Kaj Erik Nielsen/Zaurits-bureau, Information.dk og BT.dk

 

Læs også: Soldatertrækkerdrenge og homoseksualister