Derfor rammer AIDS-Fondets besparelser som de gør

Direktør i AIDS-Fondet Klaus Legau har fået kritik for, at fritstillede frivillige er blevet orienteret via e-mail.
Foto: AIDS-Fondet

AIDS-Fondets besparelser og omorganisering har udløst vrede og frustration. Ikke mindst blandt de 45 frivillige, som er opsagt. Direktør for AIDS-Fondet Klaus Legau uddyber her de prioriteringer der er taget.

Søndag skrev vi om de mange vrede og frustrerede reaktioner der er kommet oven på offentliggørelsen af AIDS-Fondets besparelser og omorganiseringer. Især blandt de 45 fritstillede frivillige har reaktionerne været skarpe. Vi har talt med AIDS-Fondets direktør Klaus Legau om besparelserne og de prioriteringer der er foretaget.

– Klaus Legau, hvorfor gennemfører AIDS-Fondet disse besparelser og omorganiseringer?

”Det har som sagt været nødvendigt at gennemføre besparelser i AIDS-Fondet. Dels fordi vores tilskud fra finansloven er faldende år for år, og dels fordi der er stigende lønudgifter. Den virkelighed er AIDS-Fondet også en del af.

Det er aldrig let at skulle lave nedskæringer, og jeg har stor respekt for, at der er mange følelser i spil, når det sker i en organisation som AIDS-Fondet, som mange heldigvis er engageret i.

Man kunne vælge at kaste besparelser jævnt ud over organisationen, men vi har valgt at benytte anledningen til at justere organisationen, så vi får mest mulig forebyggelse, støtte og omsorg for de penge, vi har til rådighed. AIDS-Fondet kommer til at arbejde mere målrettet i forhold til hiv og aids, og der bliver fokus på de grupper, som er i størst risiko for at blive smittet. Herunder mænd der har sex med mænd.”

– Mange af de frivillige der fritstilles har arbejdet på AIDS-Linien. Hvorfor rammes AIDS-Linien så hårdt?

”AIDS-Linien har hidtil fungeret som en selvstændig enhed. Den bliver nu en del af vores samlede tilbud om test og rådgivning. Linien bliver bemandet med ansatte rådgivere, som til daglig arbejder med test eller rådgivning. Dermed bliver AIDS-Linien en samlet indgang til vores forebyggelses- og rådgivningstilbud, og rådgiveren, du møder, kan hurtigt vurdere, hvilken hjælp, du har behov for, fordi personen ’på vagt’ er integreret i al rådgivnings og forebyggelsesarbejde. Altså en ’sømløs’ sammenhæng allerede fra første kontakt mellem rådgivning, testning og personlig rådgivning.

Den samlede indgang til AIDS-Fondets forebyggelses- og rådgivningstilbud via ansatte med formel kompetence er helt central, når der inden længe kommer tilbud om hjemmetest og i en ny forebyggende behandling, der hedder PrEP.

Vi kommer også til at styrke AIDS-Fondets oplysnings- og kampagneaktiviteter i forhold bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, for at kunne forebygge hiv endnu bedre.”

– Det har været skarpt kritiseret, at de berørte har fået besked via e-mail. Hvorfor valgte I denne måde at orientere på?

”I en situation med omorganiseringer og afskedigelser, er jeg nødt til at holde fast i, at de berørte medarbejdere skal have besked først, ansatte er den første prioritet. Ligeså snart de nødvendige samtaler var gennemført blev alle AIDS-Fondets mange forskellige frivilliggrupper orienteret, som de hidtidige linie-frivillige var en del af. Vi valgte at bruge mail, fordi det er den hurtigste måde at få informationen ud til mange mennesker på én gang – fordi det, i lyset af hvad der blev gennemført, var en høj prioritet, at alle blev informeret hurtigst muligt efter de ansatte var informeret.”

– Mange frivillige har arbejdet i mange år for AIDS-Fondet. Er det bare farvel og tak til dem?

”De frivillige på AIDS-Linien blev indbudt til et møde allerede dagen efter, hvor der var mulighed for hurtigt at få mulighed for at stille spørgsmål. Jeg vil gerne understrege, at vi har været rigtig glade for det store arbejde, som de frivillige på AIDS-Linien har lagt, og som nogle har gjort i rigtig mange år.

Jeg håber, at rigtig mange kommer videre til andet frivilligt arbejde i AIDS-Fondet. Vi vil invitere dem som har været frivillige på linjen hidtil til et nyt møde, hvor vi sammen ser på hvad vi har af frivilligopgaver og sammen forhåbentligt finder nye typer af frivilligopgaver.”

– Set udefra virker det ulogisk, at AIDS-Fondet i en sparerunde siger farvel til frivillig arbejdskraft. De må alt andet lige være billigere i ”drift” end lønnede ansatte?

”Jeg kan godt se, at det kan virke modsætningsfyldt, at erstatte frivillige rådgivere med ansatte rådgivere, men vi opnår også besparelser ved den ændring vi har gennemført. Selvom AIDS-Linien i høj grad har været bemandet af frivillige, så har den haft fem ansatte tilknyttet på deltid og fuldtid. De har stået for den faglige opdatering af de frivillige, de har taget vagter ved telefonen, de har stået for frivilligpleje og den praktiske planlægning af vagter.”

– I nævner i jeres meddelelse omkring omorganiseringen, at LGBT-projekter ”udfases”. Hvad betyder det, og hvilke projekter bliver berørt?

”Der bliver ingen besparelser på de LGBT-relaterede projekter. Alle projekter kører videre i de perioder, de er planlagt til. På sigt vil vi prøve at få placeret de projekter, som ikke bidrager til at forebygge hiv i andre organisationer eller sammenhænge, som arbejder med LGBT-sundhed/rettigheder. Normstormerne er fortsat en del AIDS-Fondet.”

Klaus Legau slutter af med at sige, at den nye struktur samlet set giver mere forebyggelse til bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, der er den målgruppe, som er mest i risiko for at blev smittet med hiv i Danmark.