KULTUR

Copenhagen Pride har valgt ny bestyrelse

Copenhagen Pride afholdt tirsdag den 3. november ordinær generalforsamling, hvor især nyvalg til bestyrelsen, tilbageblik på et år præget af COVID-19 og tilpasning af foreningens vedtægter fyldte på dagsordenen.

PRESSEMEDDELSE:

Der var valg til bestyrelsen, hvor to medlemmer udtrådte. Nyvalgt i bestyrelsen er Carsten Lindholm Pedersen, Lars Christian Østergreen, mens Caroline Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende møde senere på måneden.

Bestyrelsen ser ud som følger efter generalforsamlingen:
Lars Henriksen, forperson
Caroline Larsen
Carsten Lindholm Pedersen
Charlotte Simonsen
Benjamin Hansen
Lars Christian Østergreen
Lai Christian Balsig

Generalforsamlingen kunne med stor glæde konstatere, at 3 kandidater stillede op som suppleanter. Alle blev valgt: Fombu Asaha, Brian Allesøe og Nina Matusik.

Generalforsamlingen foregik online som digital generalforsamling grundet den særlige COVID-19 situation, vi alle er berørt af, og af hensyn til de medlemmer af foreningen som er særligt sårbare. Generalforsamlingen forløb som en almindelig generalforsamling med fremlæggelse af beretning, økonomi og valg til bestyrelse. I en tid hvor COVID-19 præger den måde, vi er sammen på og måden at være forening på, er det vigtigt for Copenhagen Pride at finde måder, hvor det fortsat er muligt at afvikle foreningens aktiviteter, så det foregår sikkert og uden risiko for smitte.

Det seneste år i Copenhagen Pride

»Det har været et særligt år med en anderledes Pride Week, end vi er vant til. Man kan ikke tale om 2020 uden at tale om corona, som har præget hele året,« udtaler Lars Henriksen på generalforsamlingen. »I foråret stod det klart, at vi ikke kunne afholde Pride Week under vores vanlige vilkår. Bestyrelsen var dog hurtigt enige om, at en aflysning ikke var aktuel for os, og således blev vores online Copenhagen Pride Week 2020 til, hvor Menneskerettigheds- og Kulturprogrammet planlagde en helt fantastisk uge både online og på Rådhuspladsen. Vi satsede også stort på digital parade og online show og fik prøvet nogle helt nye ting af«.

Siden sidste års generalforsamling har Copenhagen Pride også holdt Pride Christmas, Winter Pride Week, nordisk konference, Lev og Lad Leve-demonstration, demonstration ved Polens ambassade, støttet andre Prides, opretholdt tætte relationer til resten af miljøet og lavet politisk lobbyarbejde.

»Vi har også tildelt solidaritetsmidler til forskellige internationale formål. Der er altså nået en masse, selvom samfundet i flere måneder har været lukket ned! Og så har vi etableret vores magasin, HeartCore, og har en masse spændende nye initiativer i støbeskeen,« fortæller Lars Henriksen, og forsætter: »Vi havde over 20 aktivitetsdage i løbet af året og 150.000+ deltagere i Copenhagen Pride Week – det var altså et godt år, trods alt!«

Rygraden i Copenhagen Pride er stadig vores frivillige

»Alt, hvad vi skaber, er drevet af frivillige kræfter. Derfor vil vi fremover blive ved med at arbejde for, at det skal være sjovt at være frivillig hos os, og at man kan finde et fællesskab, der er både meningsfyldt og givende,« fortalte Lars Henriksen på generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse vil senere på måneden trække i arbejdstøjet, hvor fokus i det kommende år især vil være præget af værtskabet for World Pride og Eurogames i regi af Happy Copenhagen, samt fortsættelse af den organisatoriske udvikling, som har været i gang i et par år.

»Vi ser nu, hvordan dele af samfundet igen lukkes ned for at begrænse spredningen af coronavirus. Vi er alle trætte, men vi ved samtidig også, hvor stærke vi er, når vi står sammen. Og vi skal stå sammen, mest af alt for dem, der er allermest sårbare. Den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet for et inkluderende LGBTQIA+ miljø i København og Danmark, og vi glæder os, til at have jer alle med på rejsen,« afslutter Lars Henriksen.

Læs også: Pridens historie i Danmark

Se også: Copenhagen Pride