SAMFUND

AIDS-Fondet må spare – personale sendt hjem

AIDS-Sløjfe

AIDS-Fondet gennemfører med øjeblikkelig virkning omfattende besparelser og omlægninger. Seks medarbejdere fyret og sendt hjem sammen 45 frivillige. LGBT-sundhedsprojekter udfases.

AIDS-Fondet har iværksat en række besparelser, der blandt andet betyder, at der i dag er afskediget seks medarbejdere på kontorerne i København og Aarhus. Besparelsen svarer til fire fuldtidsstillinger.

”Vores driftsstøtte fra Finansloven er faldende, og vi skal spare 5 % næste år. Samtidig kommer der stigende udgifter til lønninger, fordi alle medarbejdere nu bliver omfattet af en overenskomst. Derfor er vi desværre nødt til at skære i antallet af stillinger”, siger Klaus Legau, der er direktør i AIDS-Fondet.

Frustration blandt frivillige

Udover seks ansatte er cirka 45 veluddannede og trænede frivillige sendt hjem. De har i dag fået besked via e-mail, og er blevet indkaldt til et orienteringsmøde fredag eftermiddag, hvor de kan høre om eventuelle andre frivillige opgaver i AIDS-Fondet. Det korte varsel betegnes som ”flabet” og ”useriøst” af frivillige, som har henvendt sig til Out & About.

I forbindelse med besparelserne vil der også ske omstruktureringer, hvor medarbejdere får nye opgaver eller en anden placering i organisationen.

Styrket fokus på forebyggelse

De største ændringer sker på AIDS-Linien. AIDS-Linien videreføres, men omorganiseres fra at blive varetaget af ansatte og frivillige, så den nu fremover udelukkende varetages af personale med en psykosocial, terapeutisk eller specialiseret sundhedsfaglig uddannelse.

”Med ændringerne får vi formelt rådgivningsfagligt uddannet personale i første række i vores telefonrådgivning, så vi er klar til indførelse af selvtestning og eventuelt PrEP”, siger Klaus Legau.

Udelukkende fokus på hiv og aids

AIDS-Fondet vil fremover udelukkende have fokus på hiv og aids både nationalt og internationalt, og arbejdet vil være målrettet forebyggelse og tilhørende co-morbiditeter.

Samtidig opprioriterer AIDS-Fondet kommunikations- og forebyggelsesopgaven i forhold til mænd der har sex med mænd.

Ligeledes slås forebyggelse og rådgivning sammen, så de ifølge AIDS-Fondet bedre kan understøtte hinanden til fordel for mennesker med hiv og mænd der har sex med mænd. Det vil for eksempel blive synligt i sammenhængen mellem test, svarafgivelse, kondomdistribution og rådgivning.

LGBT-sundhedsprojekter udfases

AIDS-Fondets igangværende LGBT-sundhedsprojekter vil blive udfaset i takt med at projekterne udløber eller søgt overdraget til andre organisationer, der ønsker at køre dem videre. Hvad det konkret betyder, står ikke klart.