SAMFUND

Aalborg får mangfoldighedshus

Kampen om et Mangfoldighedshus i Aalborg har båret frugt. Et enig byråd valgte ved seneste møde at godkende etableringen af Mangfoldighedshuset.
Foto: Facebook

Efter mange års tilløb, er det nu vedtaget af der skal etableres et mangfoldighedshus i Aalborg.

Tilbage i 2018 opstår et ønske for alvor om et samlingssted for byens LGBT+ er og disses foreninger. Det blev i starten til en debat, senere en kampagne og en Facebookside. Alt med det formål at gøre opmærksom på behovet og dermed råbe politikerne op.

Det ser nu efter fem års tilløb ud til at være lykkedes.

Ved seneste byrådsmøde i Aalborg Kommune godkendte politikerne nemlig planerne om etableringen af et mangfoldighedshus. Ovenikøbet så forventes det, at huset åbner inden udgangen af 2023.

“Jeg er utrolig beæret og stolt! Jeg har kæmpet for et mangfoldighedshus siden 2018. At se en drøm blive til virkelighed er som strøm til motoren, der gør, at jeg elsker at være i politik”, fortæller byrådsmedlem Tobias Bøgeskov (S) til Out and About.

Der er også stor begejstring at spore hos sociolog, aktivist og performer, Cecer Bjørk Mortensen,

“Det glæder mig, at byrådet har godkendt et pilotprojekt med en prøveperiode på to år til etableringen af det nye Mangfoldighedshus. Det har været et arbejde, der går flere år tilbage. Så når man hører, at der nu er politisk opbakning, er det både en lettelse og en følelse af at blive set, anerkendt og taget alvorligt”.

Sammen har de været to af frontpersonerne i kampen om et nyt samlingssted. Samstemmende beretter de begge om at opbakningen generelt været stor især fra civilsamfundet, men også fra politikerne.

Stort behov bliver indfriet, og vil give ny synergi

Forud for vedtagelsen, har der været en lang række forundersøgelse. De har afdækket både interessen og forventningerne til et sådant mangfoldighedshus.

Der har være interesse-undersøgelser, dialogmøder med interesserede foreninger og indsamling af inspiration fra lignende samlingssteder i Danmark. Derefter er behovene og ønskerne fra målgruppen nøje blevet studeret og analyseret. Samlet har de dannet beslutningsgrundlaget.

“Der har ikke været tvivl om behovet fra Aalborg Kommunes borgere. De har længe efterspurgt et sted længe. Et ønske der opstod længe før vi har fået Buens Bogcafe og QBAR. Mangfoldighedshuset får et mere aktivistisk formål, og kan være med til at skabe bro og synergi mellem de pågældende foreninger, der arbejder med forskellige marginaliserede målgrupper. Det er sandsynligvis også denne mulighed for tværfagligt samarbejde mellem foreningerne, som byrådet har set et stort potentiale i”, tilføjer Cecer Bjørk Mortensen, der er repræsentant for LGBT+ miljøet i kommunens mangfoldighedsudvalg.

“Vi skyder processen i gang med at foreningerne nu skal sætte sig sammen og lave en plan for renoveringen, indretningen og organiseringen af huset. Jeg forventer, at vi kan slå dørene op primo december. Her er det planen at alle samarbejdsparter bliver inviteret til en officiel åbning af huset”, fortæller formanden for udvalget Tobias Bøgeskov om det videre forløb.

Inkluderende fællesskaber

“I mangfoldighedshuset vil alle foreninger og organisationer være samlet om det ene formål – at hjælpe vores medborgere. Vi skal etablere et hus med et inkluderende fællesskab, hvor der både er plads til LGBT+ foreninger, men ligeledes også foreninger, som tager et ekstra socialt ansvar. Ildsjæle bærer det frivillige arbejde. Men det kræver også, at kommunen sikrer, at de frivillige får gode rammer”, tilføjer Tobias Bøgeskov.

“Mangfoldighedshuset kommer til at spille ind på flere niveauer. Først og fremmest vil jeg understrege, hvor stor en betydning det har alene at se kommunen prioritere os som gruppe. Derudover har Mangfoldighedshuset det formål at være en platform for tværfaglige foreningssamarbejder og bidrage med sociale tilbud og oplysningsarbejde. Derfor tror jeg, Mangfoldighedshuset udover at styrke de lokale foreninger også vil bidrage til at reducere ensomhed og forøge trivslen blandt kommunens LGBT+ personer”, supplerer Cecer Bjørk Mortensen.

Læs også: Rockstjerne springer ud