Dansk HOMO-Historie

17 millioner til Copenhagen 2021 (2019)

Tommy Petersen fra Radikale Venstre (i midten) har været én af de bærende kræfter bag at få støtte til World Pride og Eurogames.  Foto: Pressefoto

Det var en glad Tommy Petersen fra Radikale Venstre, der i går aftes kunne fortælle, at det var lykkedes at sikre resten af bevillingen fra Københavns Kommune til afholdelse af World Pride og Eurogames i det netop indgåede budgetforlig.

”Det har været en lang proces, siden vi i 2015 første gang fik afsat midler til at starte arbejdet med at få verdens største Pride og Eurogames til København, og nu er vi kommet et stort skridt nærmere på at indfri de store ambitioner, vi har med de to events”, forklarede politikeren til Out&About.

Københavns Kommunes samlede støtte til de to megaevents er nu oppe på næsten 30 millioner kroner, som dækker over etableringen af projektorganisationen ”Happy Copenhagen”, selve budfasen og eventet ”Copenhagen 2021”. Det er nu håbet, at de andre parter, der har tilkendegivet, at de vil bidrage med finansiering, får afsat de nødvendige midler.

”Hvis vi skal vise verden, at vi kan lave et stort, progressivt og debatskabende LGBTQ+ event med mulighed for, at alle kan deltage og føle sig inkluderede, så skal der endnu flere midler på bordet. Derfor håber jeg meget på, at Staten og de andre involverede kommuner nu afsætter midler, så vi kan komme helt i mål”, uddyber Tommy Petersen.

I august 2021 er København vært for World Pride og EuroGames. Eventen afvikles som ét LGBTQ+-megaevent under titlen ”Copenhagen 2021”. Det er første gang, at de to begivenheder forenes i samme by og på samme tidspunkt. Under Copenhagen 2021 forventes der samarbejde og borgerettede aktiviteter i en række kommuner i både Greater Copenhagen og i Malmø.

Samtlige borgmestre i København underskrev i december 2016 en fælles støttetilkendegivelse om værtskabet for WorldPride i København i 2021. En tilsvarende støttetilkendegivelse til EuroGames blev underskrevet i december 2017.

Copenhagen 2021 indeholder i alt tre spor

1) LGBTQ+ – Kulturfestival i samarbejde med regionens kulturinstitutioner, der skaber oplevelser og indsigt i LGBTQ+-livets mange facetter herunder WorldPride- parade med bred international deltagelse. Festivalen vil over 11 dage integrere kulturinstitutioner, festivaler, teatre,spille- og udstillingssteder i Greater Copenhagen og bl.a. byde på udstillinger, koncerter, filmvisninger, debat m.m.

2) EuroGames – Sportsstævne med afvikling af op til 28 forskellige idrætsgrene, der skal øge opmærksomheden om LGBTQ+-sport og bekæmpe diskrimination på baggrund af seksualitet i sport.

3) International menneskerettigheds- og sportsleder-konference med fokus på menneskerettigheder og foreningskultur i sport indeholdende taler, workshops og paneldebatter med udgangspunkt i LGBTQ+ rettigheder.

Forventet effekt

Wonderful Copenhagen har i 2019 estimeret, at Copenhagen 2021 vil medføre en turismerelateret omsætning på ca. 176 mio. kr. samt en værditilvækst i turismerelaterede erhverv på ca. 89 mio. kr. Copenhagen 2021 vil endvidere bidrage med betydelig markedsføring af Greater Copenhagen som LGBTQ+ venlig destination.

Happy Copenhagen forventer i alt ca. 750.000 deltagere og gæster under hele Copenhagen 2021, heraf ca. 60.000 deltagere og ca. 500.000 tilskuere til WorldPride paraden, ca. 5.000 deltagere og ca. 10.000 tilskuere til EuroGames. Estimaterne er baseret på erfaringer fra lignende events.

 

Læs også: Copenhagen 2021 fortsætter planlægningen

Se også: Copenhagen 2021

One thought on “17 millioner til Copenhagen 2021 (2019)

Skriv et svar