SAMFUND

Trump opgiver forbud mod transkønnede

Foto: Modelfoto

Trods store armbevægelser og præsidentielle dekreter underskrevet foran nikkende grupper af meningsfæller er det langt fra alt, der lykkes for Twitter-præsidenten Trump at få gennemført. Senest må han bøje sig i spørgsmålet om transkønnede i militæret.

”Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter, så vær hermed informeret om, at USA’s regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær”, skrev Twitter-præsidenten i juli.

Trump brugte som argument, at militæret “ikke kan blive belastet med de enorme medicinske omkostninger samt forstyrrelsen, som transkønnede i militæret ville medføre”.

Men nu er – heldigvis kan man sige – det amerikanske politiske system ikke bygget op om præsidenten alene. Han har ikke enevældig magt, og modstanden mod forbuddet manifesterede sig straks.

I oktober blokerede en distriktsdommer i Washington D.C. for forbuddet. Dommer Colleen Kollar-Kotelly slog fast, at en lovændring fra juni 2016, hvor det blev tilladt for transkønnede at tjene i militæret, ikke kunne laves om, sådan som Trump gerne ville.

En forbundsdomstol kan blokere for en lov fra forbundsregeringen.

Obamas administration havde fastsat en deadline til 1. juli i år, hvor militæret skulle begynde at optage transkønnede rekrutter. Datoen blev siden ændret af Trumps forsvarsminister, Jim Mattis, til 1. januar 2018.

Fredag aften den 29. december oplyste justitsministeriet overraskende, at Trumps administration ikke vil appellere afgørelsen fra forbundsdomstolen til Højesteret.

Dermed kan amerikanske transkønnede i morgen den 1. januar 2018 melde til det amerikanske militær.

Det er en stor sejr for amerikanske transkønnede, som under Trump har været udsat for mange tilbageslag i kampen for rettigheder. En kamp skribent Peer Aagaard analyserede i Out & About midt i december.