SAMFUND

Trump-forslag er dybt homofobisk

LGBTQ-rettigheder og særligt transkønnede i USA er kommet under pres siden indsættelsen af Donald Trump som amerikansk præsident.
Foto: Modelfoto

Får Trump-regeringen gennemført en ny lov, der sætter religion over mennesker, kan det få uoverskuelige konsekvenser for det amerikanske LGBT-samfund.

Medier fra LGBTQ Nation til Politico og Washington Post skriver i disse dage, at den amerikanske regering er langt fremme i processen med at formulere en lovgivning, som vil skade millioner af borgere.

Tro over mennesker

For at sikre religiøse mennesker retten til at udleve deres tro i udførslen af deres arbejde, vil læger og andre ansatte i sundhedssektoren få ret til at nægte visse persongrupper behandling.

Vi taler her ikke bare om en stadfæstelse af reglen om, at en læge kan nægte en kvinde abort, hvis det strider imod lægens overbevisning. Tanken skal nu udbredes, sådan at hvis en læge eller sygeplejerske mener, at homoseksualitet eller transkønnethed strider mod hans eller hendes tro, skal vedkommende have ret til at afvise homoseksuelle og transkønnede patienter.

Uoverskuelige konsekvenser

Det er svært at tænke konsekvenserne af en sådan lovgivning til ende. I praksis er der tale om en apartheidpolitik blot med en ny målgruppe for hadet. For minoriteter i de stærkt religiøse amerikanske sydstater vil det blive vanskeligere at søge behandling for alvorlige sygdomme som hiv, selv om disse stater ellers er særlig hårdt ramt af epidemien, men loven vil få følger, som rækker langt ud over de praktiske udfordringer.

Hvis retten til diskrimination mod homoseksuelle og transpersoner stadfæstes som et juridisk princip, vil det generere en bølge af had af hidtil usete proportioner. Samtidig kan der forventes massive modreaktioner fra homo-, trans-, og hiv-aktivister i og udenfor USA, og fordømmelserne vil regne ned over Trump-regeringen fra nær og fjern.

Mike Pence forsøgte i Indiana

Mens vicepræsident Mike Pence endnu var guvernør i Indiana, underskrev han et lignende lovforslag for sin delstat. Det fik internationale firmaer, sportsorganisationer og andre delstater til at true med massive boykot-tiltag mod Indiana, hvorefter han hastigt måtte modificere sin lov. Allerede en måned senere vedtog Indianas senat et stykke tillægslovgivning, hvoraf det fremgik, at retten til at udleve ens tro godt nok var sikret, men at det dog ikke måtte medføre eksklusion af homoseksuelle og transpersoner. Hvordan de to modstridende udmeldinger skal fortolkes i praksis, vil kommende retssager vise. Især én prøvesag har påkaldt sig stor opmærksomhed.

Alle venter på Højesteret

USAs føderale højesteret er i disse dage ved at lægge sidste hånd på en længe ventet dom omhandlende en bager fra Colorado, som nægtede at bage en bryllupskage til et homoseksuelt par, fordi hans tro ikke rummer accept af homoseksuelle ægteskaber. Dommen kommer til at udstikke grænserne for, hvad religiøse mennesker kan tillade sig af diskriminerende adfærd overfor minoriteter. Hvis det homoseksuelle par får medhold i højesteret, kan den samtidig – måske – sætte en stopper for Trump-regeringens nye lovforslag.