SAMFUND

Sundhedsvæsenet overser sexsygdomme hos lesbiske

Undersøgelsen tyder på, at der kan være et væsentligt mørketal. For kun halvdelen af de lesbiske, der har besvaret undersøgelsen, har nogensinde ladet sig teste for en sexsygdom.
Foto: Modelfoto

I sundhedsvæsenet hersker en forestilling om, at sexsygdomme ikke smitter ved sex mellem kvinder. Resultatet er, at mange kvinder bliver fejlinformeret og afvist, når de vil testes for sexsygdomme.

Ofte frarådes lesbiske at deltage i screening for livmoderhalskræft, hvilket øger risikoen for, at alvorlige celleforandringer overses. Sundhedsvæsenet mangler generelt kompetencer i forhold til at møde LGBT-personer og deres pårørende på professionel vis. Det viser en ny undersøgelse, som AIDS-Fondet netop har offentliggjort.

Undersøgelsen omfatter 1439 respondenter blandt lesbiske, biseksuelle, queerpersoner og andre kvinder, der har sex med kvinder. Undersøgelsen tegner et klart billede af et sundhedsvæsen, der ikke har den nødvendige viden til at vejlede om seksuel sundhed ved sex mellem kvinder.

”Vi kan se, at kun fire procent af deltagerne i undersøgelsen oplever, at sundhedsmedarbejdere er rustede til at informere om smitte med sexsygdomme og beskyttelse ved sex mellem kvinder. 80 procent føler sig ikke tilstrækkeligt oplyst, og 90 procent beskytter sig aldrig, fordi de ikke tror, at der er en risiko for smitte og ikke ved, hvordan man kan beskytte sig”, siger Karen Ewers Haahr, der er projektleder i AIDS-Fondet og har gennemført undersøgelsen.

Sexsygdomme smitter ved sex mellem kvinder

I undersøgelsen har hver femte lesbiske, der er blevet testet, haft en sexsygdom.

”Det betyder kort og godt, at sexsygdomme smitter ved sex mellem kvinder. Vi har spurgt ind til smittevejen, og 50 procent af dem, der har fået konstateret herpes, og 40 procent af dem som har fået kønsvorter, angiver at de er blevet smittet af en kvinde”, siger Karen Ewers Haahr og fortsætter:

”Samtidig tyder undersøgelsen på, at der kan være et væsentligt mørketal. For kun halvdelen af de lesbiske, der har besvaret undersøgelsen, har nogensinde ladet sig teste for en sexsygdom.”

”Vi har valgt at støtte AIDS-Fondets arbejde på området, fordi vi mener, at det er afgørende, at vi får ryddet ud i myterne. Vi har brug for oplysning på området, så vi kan sikre reel ligestilling på tværs af køn og seksualitet i det danske sundhedsvæsen”, siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, der har finansieret undersøgelsen.

Celleforandringer overses

Forekomsten af smitte ved sex mellem kvinder, som undersøgelsen afdækker, står i skarp kontrast til den information, kvinderne får i sundhedsvæsenet.

”Undersøgelsen viser, at der er en forestilling i sundhedsvæsenet om, at sexsygdomme ikke kan smitte ved sex mellem kvinder, og at det derfor ikke er nødvendigt at lade sig teste. Den forestilling står imidlertid i kontrast til de resultater, vi finder i undersøgelsen, hvor adskillige kvinder bliver testet positive efter sex med kvinder,” siger Karen Ewers Haahr.

Hertil kommer, at lesbiske i undersøgelsen oplever at få afslag på et ønske om at blive testet for sexsygdomme.

En af respondenterne fortæller:

“En læge nægtede at give mig en klamydiatest, da jeg nævnte at jeg hovedsageligt havde haft sex med kvinder siden min sidste test.”

Endvidere har hver femte lesbiske fået at vide, at de ikke behøver at følge screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.  Samtidig med, at 11 procent af lesbiske i undersøgelsen faktisk har fået konstateret celleforandringer.

En anden respondent fortæller:

“Jeg troede fejlagtigt, at jeg ikke var i risiko for at få HPV, når jeg næsten kun er sammen med kvinder, og da jeg for mange år siden fik HPV-vaccinen, men det var ikke sandt. Har celleforandringer af 2. grad.”

”Der er et problem, hvis lesbiske fejlagtigt får at vide, at de ikke behøver at følge de regelmæssige undersøgelser for celleforandringer i livmoderhalsen. Det betyder jo, at kvinder går rundt med uopdagede celleforandringer. Og vi ved fra andre undersøgelser, at lesbiske har en forhøjet dødelighed af kræft i forhold til heteroseksuelle kvinder,” siger Karen Ewers Haahr.

Forskelsbehandling i sundhedsvæsenet

Mødet med sundhedsvæsenet er et gennemgående tema i undersøgelsen, og mange respondenter fortæller om negative oplevelser.

En tredje respondent fortæller:
“En praktiserende læge troede min kæreste var min datter (på trods af 3 års aldersforskel). Da hun så fik at vide, at hun var min kæreste, kunne lægen ikke forstå, hvordan det barn jeg var gravid med kunne blive til hendes barn, hvis ikke det var hendes biologiske barn.”

”Undersøgelsen viser, at vi har nogle udfordringer i sundhedsvæsenet. Vi mangler både viden om, hvilke sexsygdomme, kvinder smitter hinanden med, og hvordan man kan beskytte sig, og mange steder mangler der også kompetencer til at møde LGBT-personer på professionel vis,” siger Karen Ewers Haahr.

Usynlig i sundhedsvæsenet

Ni ud af ti kvinder i undersøgelsen bliver automatisk behandlet som heteroseksuelle. Det betyder, at de selv aktivt må afbryde og rette den relevante sundhedsmedarbejder for at få relevant vejledning. Hvilket mange ikke gør.

Mange fortæller, at de ofte eller ind imellem bevidst tilbageholder information for at undgå negativ forskelsbehandling. 15 procent har undladt at oplyse om deres seksuelle orientering, hvor det kunne have været relevant.

”Nogle fortæller tilmed, at de er nødt til at lyve for at får adgang til undersøgelser og tests, fordi lægen tror, at sexsygdomme ikke smitter ved sex mellem kvinder,” siger Karen Ewers Haahr og fortsætter:

”Hvis man ikke har mulighed for at være åben i sundhedsvæsenet, har det jo konsekvenser. Man får sandsynligvis ikke korrekt vejledning, og derudover skaber det en underrepræsentation i sygdomsovervågningen. For nogle i undersøgelsen resulterer det også i en manglende tillid og dårligere kontakt til sundhedsvæsenet generelt”, siger Karen Ewers Haahr. Hun suppleres af direktør i AIDS-Fondet Andreas Gylling Æbelø:

”Der er akut brug for forskning i sexsygdomme, smitteveje og beskyttelse ved sex mellem kvinder. Samt en opkvalificering af LGBT-kompetencer generelt i sundhedsvæsenet for at kunne møde patienter professionelt og skabe en mere effektiv forebyggelsesindsats. Det vil vi meget gerne indlede et samarbejde om.”

AIDS-Fondet lancerer informationsside

Undersøgelsen er en del af en kampagne, der har til formål at slå fast, at alle, uanset køn og seksuel orientering, kan blive smittet med en sexsygdom og skal have mulighed for at beskytte sig og blive testet.

AIDS-Fondet åbner i samme forbindelse hjemmesiden www.VÅD.nu om seksuel sundhed for kvinder, der har sex med kvinder.