OPINION

Religiøse vil omvende homoer til heteroseksuelle

Kaj Erik Andersen har beskæftiget sig med politik siden 1969, med særlig vægt på solidaritet, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Ytringsfriheden skal bruges med respekt for andre menneskers integritet. I 28 år har Kaj Erik haft den homopolitiske vinkel med inde over, og i dag er hele LGBT-familien inkluderet i det han beskæftiger sig med.

Både i Danmark, USA og andre steder på kloden, forsøger religiøse fanatikere at omvende homoseksuelle til heteroseksuelle, med tvivlsomme terapimetoder, for statslige tilskud beregnet til krisehjælp.

Af Kaj Erik Andersen

Jeg har opdateret om Agape på den 20. oktober kl. 23:40 og den 22. oktober kl. 05:23.

Lørdag den 12. oktober var der temaaften i Profil i Haderslev. Vi mødtes hos mig og vi startede med en middag.

Bagefter så vi den amerikanske dokumentarudsendelse ”Ung i USA – Fra homo til hetero”. Den er fra 2012 og blev vist på DR3 den 8. august i år.

I udsendelsen følger vi studieværten Stacey Dooley, der rejser gennem USA og møder en række unge, dybt religiøse fyre, der går til yderligheder for at ændre deres liv.

Hun møder bl.a. en gruppe unge homoseksuelle fyre, der har meldt sig til en kontroversiel form for terapi, hvor det er formålet at omvende dem fra homoseksuelle til heteroseksuelle.

Vi ser dem på en form for ”overlevelsestur”, hvor deres fædre også er til stede. Der skal de lære at være mænd og følsomme, uden at de får seksuelle følelser.

Mantraet i hele terapien er, at man kan være tiltrukket af sit eget køn, uden at være bøsse. Det gælder bare om at overvinde trangen til andre mænd, så bliver man automatisk heteroseksuel og tiltrukket at kvindekønnet.

Stacey Dooley taler også med flere af de unge mænds forældre. For dem er det altafgørende, at deres sønner ikke er homoseksuelle, da det strider mod deres religiøse overbevisning.

En far lægger ikke fingrene imellem, da han siger, at han får kvalme over at tænke på to mænd, der har noget seksuelt med hinanden. Han tilføjer, at det ville være ubærligt, hvis hans søn var sådan.

Desuden møder studieværten andre unge fyre, der har været igennem lignende terapiforløb, men de er sprunget fra, og de advarer nu mod den form for omvendelsesterapi, fordi den beviseligt har ført til, at helt unge fyre har begået selvmord, når det gik op for dem, at de ikke blev ”omkodet” fra homoseksuel til heteroseksuel.

Stacey stiller spørgsmålet: Er det muligt, at omvende homoseksuelle til heteroseksuelle?

Temaudsendelsen slutter med en oplysning om, at Californien, som den eneste stat i USA, har forbudt, at terapien bliver brug på unge under 18 år.

Efter filmen fik vi cappuccino og kager, mens vi talt om temaudsendelsen og den besynderlige terapiform og det menneskesyn der ligger bag.

For os er der ingen tvivl om, at terapien er en form for hjernevask. Det er også tydeligt at mærke på de unge fyre, at de gennemgik terapien på forlangende af deres forældre og fordi, de ellers ikke ville får anerkendelse og kærlighed fra forældrene.

Den form for omvendelsesterapi praktiserer også herhjemme af den folkekirkelige rådgivning for homoseksuelle, Basis, der er underlagt Agape. De rådgiver i at det er syndigt for homoseksuelle at udleve deres seksualitet, og de forlanger at deltagerne skal leve i cølibat. Desuden tror de på, at homoseksualitet kan helbredes.

Agape får offentlig støtte fra Tips- og Lottomidlerne. Men da det i marts 2007 kom frem, at de praktiserer omvendelse af homoseksuelle, udtalte Venstres daværende socialminister Eva Kjer Hansen, at staten ikke skal betale for, at homoseksuelle omvendes til heteroseksuelle:

– Jeg har derfor havde bedt den kristne forening Agape om en redegørelse for, om de statslige penge – øremærket til kriserådgivning – i stedet er brugt til en sådan religiøs omvendelse.

Eva Kjer Hansen havde reageret på en forespørgsel fra Enhedslistens sundhedsordfører Per Clausen.

Men to måneder senere havde Socialministeriet besluttet at genoptage støtten til den kristne forening Agape, selv om den helt tydeligt bruger terapi, for at homoseksuelle skal blive heteroseksuelle.

Det fik lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet til at sige, at Socialministeriet ikke har gjort sit arbejde godt nok:

– Socialministeren har sjusket. Afgørelsen giver simpelthen ikke mening.

Dengang skrev jeg på Profils hjemmeside:

Man kan undre sig over, hvad der har fået Eva Kjer Hansen til at skifte holdning til Agapes religiøse hjernevask.

Da vi ved at de religiøse fundamentalister i Agape hverken har skiftet holdning til homoseksualitet eller ændret deres omvendelsesmetoder, kan man kun give Sten Bønsing ret: Det er en ommer, fru minister.

Afgørelsen fik desuden Enhedslistens sundhedsordfører Per Clausen til at udtale:

– Det er chokerende, at ministeren kan genoptage støtte til Agape uden at gennemføre en egentlig undersøgelse af Agapes terapivirksomhed. Meget tyder på, at Agape bruger terapimetoder, som ikke er anerkendte. Derfor er der brug for en tilbundsgående undersøgelse.

Han stillede derfor nedenstående paragraf 20 spørgsmål til socialministeren:

Ministeren bedes redegøre for, hvad der er baggrunden for, at hun ikke har gennemført en egentlig undersøgelse af Agapes terapivirksomhed inden beslutningen om at genoptage støtte til Agape blev truffet?

Hvad der kom ud af Per Clausens anstrengelser viden ikke. Jeg har ikke kunnet finde noget om Agapes støtte fra Tips- og Lottomidlerne, der er skrevet efter maj 2007.

Men min og de øvrige Profilmedlemmers holdning er stadigvæk den, at det er en skandale, at der bliver brugt offentlige støttemidler til religiøs omvendelse og hjernevask.

Det er ikke kun i USA og i Danmark, der findes kristne organisationer, der praktiserer terapiforløb, der skal omvende homoseksuelle til at blive heteroseksuelle.

Exodus International, der er en tværkirkelig kristen organisation, har et stort verdensomspændende netværk der har associeringsaftaler med kirker i medlemslandene. Det består af rådgivere der står klar til at ”hjælpe” dem, der kæmper med samme køn attraktion (SSA), hvor de fokuserer på discipelskab og har et budskab om den bibelske sandhed og Kristus-lignende medfølelse til en verden der er påvirket af homoseksualitet. De påstår med andre ord, at de kan hjælpe homoseksuelle med at skifte seksualitet.

Exodus blev grundlagt i 1976, det er en paraplyorganisation, der omfatte over 120 lokale organisationer i USA og Canada, og over 150 organisationer i 17 andre lande. Exodus er formelt et tværkirkeligt, kristent netværk, der er tæt forbundet med protestantiske og evangeliske trosretninger.  Exodus Global Alliance blev dannet ud fra Exodus International i 2004.

Apropos religiøse holdninger. For nyligt var der en indremissionær der udspurgte borgerne i den sønderjyske by Gram om deres tro. Langt de fleste havde svaret, at deres tro var vigtigere end næstekærlighed. Et af Profils medlemmer fældede omgående denne dom:

– Så kan man jo ikke være kristen, for næstekærligheden er da grundpillen i kristendommen.

Vi kom også langt omkring, både hvad angår vores eget liv og det der sker i den hjemlige andedam.

Lars Løkke fik et par ord med på vejen, om hans frås med ulandsbistandspenge og hans udtalelse om, at 2000 kr. er småpenge som svarer til prisen på et par sko.

Vi tale også om Uffe Elbæk og hans modige særstandpunkter omkring Offentlighedsloven og Edward Snowden, dengang han stadigvæk var folketingsmedlem for De Radikale. Desuden savner vi ham som blogger her på Out & About.

Stemningen var på alle måder som den plejer at være, når vi holder en Profilaften – kammeratlig og hjertelig.

Profil er en klub i Haderslev for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Opdatering den 20. oktober kl. 23:40:

BR-kandidat for SF kontakter socialministeren

Med henvisning til dette blogindlæg, skriver Ole Benny Nielsen, der er BR-kandidat for SF, på sin facebookside, at han har taget dette initiativ:

Jeg har i dag skrevet til socialminister Annette Vilhelmsen, fordi jeg ikke mener der skal gives offentlig støtte til at afvænne homo’er, trans’er og andre:

Kære socialminister Annette Vilhelmsen.

Dit ministerium har gennem de senere år givet foreningen Agape i Silkeborg ca. 400.000 kr. i tilskud fra LOTFRI-midlerne. Midlerne gives til frivilligt arbejde.

Agape er en frivillig organisation, der udøver diakoni på et kristent grundlag. Organisationen vil møde det enkelte menneske, hvor det er, og, med egne ord, der ind i forkynde det kristne evangelium.

En del af Agapes arbejde er organiseret i fællesskabet Basis. Basis tilbyder hjælp til seksuelle afvigere. Hjælpen efterspørges af mennesker, som oplever, at fx transvestisme eller homoseksualitet giver dem vanskeligheder med seksuel afhængighed. Basis mener, at sex alene hører hjemme i ægteskabet mellem mand og kvinde.