SAMFUND

Radikale Venstre vil styrke LGBT+ Danmark med millionbevilling på finansloven

LGBT Danmark og LGBT Asylum skal styrkes på den nye finanslov, mener de Radikale.
Foto: Tobias Jørgensen // GetzCool Media

Danske LGBT+ personer er fortsat i langt større risiko for at begå selvmord og blive ramt af depression eller stress end resten af befolkningen. Og omfanget af mistrivsel og udsathed er fuldstændig uacceptabel. Derfor kræver Radikale Venstre i de kommende finanslovsforhandlinger at LGBT+ Danmark styrkes med 4,5 mio. kr.

Radikale Venstre vil til de kommende finanslovsforhandlingerne stille forslag om, at bevillingerne til LGBT+ Danmark ikke blot styrkes med yderligere 4,5 mio. kr., men tillige permanentgøres. Derudover skal fællesskaber for LGBT+ flygtninge i Danmark – LGBT Asylum – styrkes med en halv mio. kroner.

 “Jeg er stærkt bekymret over, at regeringen i sit forslag til Finansloven for 2022 fuldstændig har negligeret LGBT+ personer og LGBT+ Danmark. Det er afgørende, at LGBT+ Danmark sikres ro omkring dets arbejde med at hjælpe danske LGBT+ personer. Der er brug for rådgivning og netværkstilbud”, siger Samira Nawa, Radikale Venstres ligestillingsordfører.

Alarmerende mistrivsel blandt LGBT+ personer

 Hun peger på, at der er fire gange så mange selvmordsforsøg blandt LGBT+ personer sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Endvidere er op mod hver femte transperson i stor risiko for depression eller stress. Generelt er LGBT+ personer oftere ensomme og kæmper fortsat med at kunne være åbne om deres seksualitet på arbejdspladsen.

“Mistrivslen blandt danske LGBT+ personer og udsatheden er alarmerende. Vi er langt fra det lysende foregangsland, vi gerne vil være”, siger Samira Nawa.

“Mistrivslen blandt danske LGBT+ personer og udsatheden er alarmerende. Vi er langt fra det lysende foregangsland, vi gerne vil være”, mener de Radikales ligestillingsordfører Samira Nawa.
Foto: Folketinget

 “I Danmark er ligestilling en værdi, vi ofte bryster os af. Vi var det første land i verden til at give homoseksuelle par ret til registeret partnerskab. Men også et af de første til at gøre det tydeligt, at transpersoner ikke er psykisk syge. Efter års pres fra Radikale Venstre er det også lykkedes at få regeringen med på at sikre regnbuefamilier bedre ret til barsel. Men der er stadig lang vej endnu”, tilføjer Radikale Venstres ligestillingsordfører.

Skal bekæmpe ulighed og mistrivsel 

Sidste år lykkedes det at sikre LGBT+ Danmark en driftsbevilling på årets finanslov.

 “Vi mener dog, at der er brug for permanent ro og sikkerhed omkring organisationens arbejde. Det har stor betydning for at bekæmpe ulighed og mistrivsel blandt denne befolkningsgruppe på områder, der kræver andet og mere end lovgivning”, siger Samira Nawa.

Radikale Venstre forslag til finansloven indebærer, at der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. årligt, så den samlede årlige bevilling med dette løft udgør i alt 6 mio. kr. om året.

Midlerne skal understøtte det arbejde, som LGBT+ Danmark igangsatte efter sidste års finanslov, herunder især at udbrede deres tilbud til flere områder i landet. Det er helt afgørende for, at vi lykkes med at skabe større trivsel og bedre muligheder for alle LGBT+ personer – uanset hvor i landet de bor.

LGBT+ flygtninge 

De Radikale vil også skabe trygge fællesskaber for LGBT+ flygtninge. Det skal gøres ved at  styrke organisationen LGBT Asylum.

“Danmark er et af de mest trygge og inkluderende lande i verden for LGBT+ personer. Men som LGBT+ flygtning er man desværre ikke altid tryg, og det kan være svært at komme ind i et fællesskab. Ofte er man flygtet helt alene, og mange lever stadig ‘i skabet’. Derfor kan de ikke bruge de religiøse eller nationale fællesskaber, som mange andre flygtninge er en del af”, påpeger Samira Nawa.

Som konsekvens har LGBT+ flygtninge store sociale udfordringer. De lever ofte isoleret og er i risiko for arbejdsløshed, misbrug og andre sociale problematikker. De mangler sociale netværk med nogen, som anerkender og accepterer dem. 

“Det netværk får de hos LGBT Asylum, som hvert år giver cirka 100 LGBT+ flygtninge et trygt fællesskab gennem frivillige kontaktpersoner, tematiske medlemsmøder og årlige weekendture”, påpeger hun.

For at sikre, at gruppen af flygtninge med LGBT+ baggrund fortsat oplever at blive en del af et trygt fællesskab, ønsker Radikale Venstre derfor at give en grundbevilling på 0,5 mio. kr. årligt.

Mere om LGBT+ Danmark finder du her.

Mere om LGBT Asylum finder du her.

Læs også: Priden får ny bestyrelse