KULTUR

Donation styrker LGBT Asylum

En donation fra Det Obelske Familiefond giver LGBT Asylum mulighed for at styrke den psykosociale indsats og arbejdet med LGBT-flygtninge, der har fået asyl.

Lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), der er flygtet til Danmark, befinder sig ofte i en mere udsat situation end andre asylansøgere på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Mange har oplevet overgreb, vold og tortur i deres hjemlande. Desværre er oplevelsen ofte, at overgreb, hetz og stigmatisering fortsætter i de danske asylcentre. LGBT-flygtninge er oftest kommet alene til Danmark og har nogle problematikker at arbejde med, som de ikke i samme grad som andre flygtninge kan bruge migrantmiljøer og  –netværk til. Derfor oplever mange ensomhed. Ligeledes viser undersøgelser, at levevilkårene som dobbeltminoritet i Danmark kan være svære.

En donation fra Det Obelske giver LGBT Asylum mulighed for at fortsætte arbejdet med og for LGBT-asylansøgere samtidig med, at organisationen kan styrke den psykosociale indsats og udvikle arbejdet med LGBT-flygtninge, der har fået asyl.

“Vores erfaringer viser, at det sociale netværk, som vi tilbyder LGBT-asylansøgere og -flygtninge, er vigtigt for gruppens medlemmer. Det at have et ‘safe space’, hvor man kan møde ligesindede, udveksle erfaringer, støtte hinanden og have et socialt afbræk fra hverdagens udfordringer har stor betydning for vores medlemmers velbefindende. Vi er meget taknemlige for donationen fra Det Obelske Familiefond som giver os mulighed for overhovedet at fortsætte og styrke den del af vores arbejde,” siger Hanne Gyberg, talsperson for LGBT Asylum.

LGBT Asylums sociale aktiviteter, der samler LGBT-asylansøgere og – flygtninge fra hele landet, har primært rettet sig mod asylansøgere, men bliver i stigende grad også benyttet af personer, der har fået asyl. Donationen fra Det Obelske Familiefond skal konkret bruges til at styrke kontaktpersonernes kompetencer til at håndtere psykisk sårbarhed, udvikling af koncepter til at skabe rum til hjælp til selvhjælp, og til afholdelse af weekendinternater med workshops og sociale aktiviteter.

LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem. Vi yder støtte, rådgivning og tilbyder et netværk for LGBT-asylansøgere.

 

Læs også: Millionstøtte til LGBT Asylum