Dansk HOMO-Historie

Ørstedsparken – 150 års cruising (2015)

Ørstedsparken set fra H. C. Andersens Boulevard i starten af 1880erne, altså få år efter den blev anlagt og før buskene var groet op.
Foto: Københavns Bymuseum

Ørstedsparken i København, der er en del af det gamle voldanlæg, har i mere end 150 år været cruising-sted for mænd der har sex med mænd, hovedsageligt efter mørkets frembrud, både sommer og vinter. Så Ørstedsparken må nok siges at være stedet, hvor den Københavnske homo-historie egentlig starter.

Ørstedsparken var en del af Københavns forsvarsværk, og i 1856, da militæret opgav bevogtningen af de københavnske volde, og politiet endnu ikke havde fået overdraget ansvaret for områderne, opstod der mulighed for, at mænd kunne mødes og have sex med hinanden, når mørket faldt på. Men Ørstedsparken som vi kender den i dag med stier og græsplæner, som skråner ned mod søen, er først anlagt i perioden 1876-79.

Første gang vi hører om at mænd mødes i Ørstedsparken for at have sex med hinanden, er sagen mod pæderasterne* Carl Andreasen og Vilhelm Theodor Christensen – de blev opdaget 18. november 1864. Begge var 26 år gamle og havde kendt hinanden i 10 år. Andreasen indrømmede, at han havde bedrevet “Omgængelse mod Naturen” på Volden i en årrække – Vilhelm Th. Christensen tilstod det samme, men i mindre omfang end Carl Andreasen. De blev begge idømt dødsstraf ‘Baal og Brand’ ved Højesteret – Danske Lovs artikel 6-13-15 for ‘Pæderasti og Uterlighed’ den 20. april 1865 – ved benådning blev straffene nedsat til hhv. 3 års forbedringshusarbejde for Andreasen og 1 års forbedringshusarbejde for Christensen.

(* pæderaster var det man kaldte mænd-der-har-sex-med-mænd på den tid.)

Året efter blev dødsstraffen afskaffet i den nye alm.borgerlige straffelov af 1866 og erstattet af § 177 hvor straffen var forbedringshusarbejde for “Omgængelse mod Naturen” – loven var gældende indtil 1. januar 1933.

Det var ikke Ørstedparken, der i denne sammenhæng menes som naturen. Dengang blev pæderaster, dvs. mænds seksuelle forhold til andre mænd betragtet som en forbrydelse mod ægteskabet og samfundsordenen og blev straffet ekstra hårdt.

Nørrevold mellem Helmers Bastion og Hahns Bastion set fra Helmers bastion ca. 1865. Den tidligere Hahns Bastion lå som en høj ud mod Nørre Voldgade og det var her mænd begynder at mødes for at have sex i det offentlige rum i midten af 1860’erne og de har fortsat med at mødes her også efter at Hahns Bastion i 1879 blev ryddet og erstattet af Ørstedsparken.
Foto: Københavns Bymuseum

Cruising har altså fundet sted i mange år. Ja, helt tilbage til den gang, hvor det ikke var vel set, eller næsten umuligt for to mænd leve sammen i et parforhold. Den gang var der kun en måde at få sex på, det var at møde andre mænd i det skjulte, og alligevel måtte mange leve i konstant frygt for at blive opdaget eller blive trukket ind i en af politiets fælder.

Selvom de tider for længst er forbi, så er der stadig bøsser og andre mænd der har sex med mænd, som måske lever i et parforhold med en kvinde eller anden mand og derfor bruger cruising stedernes diskretion, til at få udløsning for deres naturlige behov.

Men der er også mange bøsser, der bruger cruising stederne for at få hurtig og uforpligtende knald, eller bare synes, at det er spændende ikke at kende ham, som man har sex med, ingen unødig snak, men bare kaste sig ud i oral- eller analsex, eller have sex mens andre ser på – måske med flere mænd på en gang.

Buskrydning i Ørstedsparken

I 2001 gik Vej og Park i Københavns Kommune i gang med en større beskæring af buskene i Ørstedsparken, med den begrundelse, at kommunens ønskede at gøre Ørstedsparken mere børne- og familievenlig, men det var nok mere på grund af at der var kommet klager fra flere forældre til parkens legende børn over de natlige efterladenskaber, som børnene fandt i buskene.

Så hvor det i 1860’erne var politiet, der arresterede og lugede ud i sexaktiviteterne i Ørstedsparken, så var det i 2001 Københavns Kommune, der forsøgte at begrænse sexaktiviteterne gennem buskrydninger.

Selv om buskrydningen mødte modstand fra flere sider af det homoseksuelle miljø og enkelte cruisere, så var modstanden ikke højlydt nok, til at det kunne ændre tingene og skaderne var jo også sket.

Trækkerdrenge, rulleforretninger, vold og mord

Selv om der har været nogle grove overfald, ja, sågar mord, som har gjort parkens sex-gæster skræmte, så er der i mere end 150 år fortsat blevet knaldet, suttet og kysset i Ørstedsparkens buske. Da mange ikke har turde anmelde overfaldene, da de derved afslørede dem selv eller ikke ønskede at skulle berette det overfor politiet, som mange mente ikke tog anmeldelserne alvorligt, er der ikke nogen klare tal for voldens omfang.

I 1980 blev en 50 årig mand fundet myrdet i parken med knivstik. Efter afhøring af henved 500 personer, kunne politiet anholdt to unge mænd på henholdsvis 20 og 22 år, som indrømmede at de var gået i Ørstedsparken ”for at rulle en bøsse”. Her mødte de den 50 årige som de havde væltet omkuld. Den 20 årige havde stukket ham flere gange, hvorefter de havde taget hans ur og hans pung med 40 kroner.

Det er bare et eksempel på hvor galt det kan gå. Men der har også været flere eksempler på rå vold i Ørstedparken, både af trækkerdrenge i forbindelse med uenighed om betaling og drenge/unge mænd der bevidst er gået efter at overfalde/rulle en ”bøsse” i Ørstedsparken. Der har også med mellemrum været bander af indvandre drenge og andre grupperinger der har overfaldet tilfældige mænd, tilsyneladende udelukkende for at få fat på nogle ”bøsser”, som de kunne tæve.

Registrering af overfald (Hate Crimes)

Overfald på homoseksuelle fik større opmærksomhed, da Københavns Kommune i 2008 lancerede en hjemmeside, hvor folk, der er blevet udsat for diskrimination (Hate Crime), anonymt kunne registrere, hvad der var sket. Her kunne man både registrere fysiske overfald, trusler, råb eller anden chikane. Cirka halvdelen af de 500 anmeldelser der kom i 2008, handlede om fysisk vold, mens de resterende drejede sig om tilråb eller trusler, som aldrig udvikler sig til håndgemæng. Hjemmesiden findes desværre ikke længere, så det har ikke været muligt at se hvor mange af registreringerne der omhandlede homoseksuelle Hate Crimes.

Men rigspolitiet har siden 2015 oplyst anmeldte hadforbrydelser i deres årsrapport. I 2015 var der 26 anmeldelser, hvor motivet vare homoseksualitet, i 2016 var tallet 40, altså en stigning på næsten 60%.

Cowi udgav i oktober 2015 rapporten: Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. Formålet med rapporten var at gennemføre en systematisk kortlægning af omfanget af oplevede og faktiske hadforbrydelser, herunder kendetegn hos ofre og gerningspersoner, motiver, forebyggende tiltag, problemstillinger vedrørende anmeldelse, retsforfølgelse mv. Kortlægningen skulle skabe grundlag for en styrket og mere målrettet indsats for at forebygge og modvirke hadforbrydelser samt hjælpe ofrene.

Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

De erotiske oaser

Men cruising har, og eksisterer stadig over det meste af Danmark, oftest på steder, hvor der også kom mennesker af mere almindelige årsager, hvilket gør det nemmere for de cruisende mænd at være ubemærkede og ikke vække opsigt. Det er f.eks. i parker, på offentlige toiletter, rastepladser, strande og i svømmehallernes saunaer.

Ørstedsparken besøges stadig af bøsser og mænd der har sex med mænd, men antallet af besøgende er blevet færre, dette skyldes nok at behovet for at være anonym og skjule sig er blevet mindre og man mødes mere og mere via de sociale medier.
Udover Ørstedsparken i København så har bland andet Fælledparken, Utterslev Mose, Charlottenlund Skov og Amagerfælled været flittigt brugt til cruising alt efter årstid, både af bøsser og turister i Københavnsområdet.

Overalt i Danmark mødes bøsser og mænd stadig på offentlige steder for at dyrke sex, på gays-cruising denmark kan du finde nogle af cruising steder der findes spredt over det meste af Danmark.

Kilder: Da vi fik ret, information.dk, Berlingske, clioonline.dk, spring-ud.dk, politiken.dk, uim.dk, politiet.dk og Dr. phil. Wilhelm von Rosen.

 

Læs også: Trækkerdrenge på barerne