SAMFUND

Øjne i Natten afvist af Folketinget

Jacob Nicu fra Stop Had og Øjne i Natten følger Folketingets debat om hans forslag mod diskrimination i nattelivet.
Foto: Jacob Nicu/Facebook

Stop Had og Øjne i Natten fik i første omgang ikke Folketinget med på ideen om en styrket indsats mod diskrimination i nattelivet. Men kampen fortsætter.

Alternativet havde taget Øjne i Nattens forslag til en styrkelse af indsatsen mod diskrimination i nattelivet til sig, og stillet forslaget i Folketinget.

Forslaget opfordrer regeringen til, at indføre en standardiseret menneskerettighedspolitik for restaurationer, der er i overensstemmelse med FN’s retningslinjer, og oprette et klageorgan der kan tage sig af de sager der måtte komme om diskrimination.

Nedstemt i Folketinget

Ved førstebehandlingen den 28. april blev forslaget desværre nedstemt af Folketinget. Forslagsstillerne Alternativet samt Enhedslisten og SF stemte for. Resten af Folketingets partier stemte mod.

Jacob Nicu fra Øjne i Natten fulgte debatten fra Folketingets tilhørerloge, og er fortvivlet over Folketingets afvisning.

”Vi er kede af, at vi nok må se langt efter en implementering (af forslaget, red.), men vi mener i Øjne i Natten at et klageorgan er et principielt og nødvendigt tiltag for at komme bylivets diskrimination til livs.”

De fleste tilfælde af diskrimination anmeldes ikke

Øjne i Natten fortsætter sit arbejde, og vil fremover fortsat gøre hvad de kan for at være synlige i medierne, og arbejde for et tættere samarbejde med andre ngo’er, politiske partier og andre der støtter sagen.

Et af argumenter mod lovforslaget var, at der relativt set ikke er mange klager over diskrimination i nattelivet.

Jacob Nicu har en anden opfattelse fra sit arbejde i nattelivet, men erkender, at der er et stort antal sager, som ikke bliver anmeldt.

“Den store offerundersøgelse fra 2014 siger noget helt andet. (fra side 71, red.). Undersøgelsen viser at der er tusindvis af hate crimes hvert år, som ikke bliver anmeldt. Det kom slet ikke frem i Folketingets debat, og i stedet kom det til at handle om økonomi, og hvem der gjorde hvad.” Jeg er virkelig frustreret tilføjer Jacob Nicu.

Han opfordrer derfor til, at man melder det til den gratis app “Stemplet”. Appen er både henvendt til ofre og vidner.

Løftebrud

Jacob Nicu minder om, at repræsentanter fra alle de daværende partier i Folketingets deltog i en debat på Cosy Bar under valgkampen i juni 2015. Her fremlagde han sit forslag, og samtlige repræsentanter tilkendegav, at de støttede forslaget.

Den støtte levede de ikke op til, da forslaget blev førstebehandlet i Folketinget torsdag.