SAMFUND

Nyt undervisningsmateriale: ”Bag Smilet”

Mediehuset København har produceret nyt undervisningsmateriale om mobning, diskrimination og hadforbrydelser over for LGBT+ personer. Materialet består af tre film og tilhørende undervisningsmateriale.

Selv om LGBT+ personer har samme rettigheder som alle andre borgere i det danske samfund, så møder man stadig homofobi og kønsstereotyp tænkning.

Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og henvender sig primært til elever i gymnasiet, men kan bruges af alle uddannelsesinstitutioner og er fortalt gennem tre personers konkrete oplevelser med diskrimination, mobning og hadforbrydelser.

Film og tilhørende undervisningsmateriale er udarbejdet, så eleverne selv kan danne sig en mening om, hvad der er rigtigt, forkert og lovligt med hensyn til diskrimination, mobning og hadforbrydelser.

Journalist Allan Føns har stået for tilrettelæggelsen af ”Bag Smilet”, og lektor Jørgen Lassen har været pædagogisk konsulent.

Du kan se filmene og finde lærervejledninger her.

Det er nogle af de største organisationer på LGBT+ området, der kommer til orde i de tre film: Nemlig LGBT Danmark, Copenhagen Pride, Institut for Menneskerettigheder og den førende psykolog inden for LGBT+ problematikker, Karina Kehlet Lins.