Ny undersøgelse kaster lys over levevilkårene for nydanske homoseksuelle

Foto: Pixabay.com

Flertallet af de nydanske homoseksuelle holder deres seksualitet skjult for familien, og vold og voldstrusler er en del af hverdagen for en fjerdedel.

Formålet med den nye undersøgelse var at skabe større viden om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer i Danmark og afdække hvilke problemer der præger hverdagen for nydanske LGBT-personer, samt omfanget af disse.

Undersøgelsen der er gennemført at Als Research, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, bygger på mere end 3.300 besvarelser af et LGBT spørgeskema og interview af 50 nydanske LGBT personer, og viser at nydanske homoseksuelle har svære levevilkår og dårlig psykisk trivsel.

Eksempelvis har 13 procent af nydanske homoseksuelle været udsat for vold fra familiemedlemmer på grund af deres seksualitet, og næsten hver femte har været udsat for voldstrusler fra familien. Blandt Danmarks øvrige homoseksuelle er det 1 procent, der har været udsat for vold eller trusler om vold fra familien.

“Det er bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet og ligefrem udsættes for vold fra familien. Det viser mig, at visse etniske minoritetsmiljøer og religiøse grupper stadig ikke accepterer, at alle i Danmark har frihed til at være den, de er og til selv at vælge sin partner – uanset køn og seksualitet. Vi skal derfor blive ved med at flytte holdninger og udfordre tabuer om køn og seksualitet gennem viden og dialog” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Undersøgelsen viser samtidig, at 20 procent af de nydanske homoseksuelle oplever at blive socialt udstødt fra familien, 16 procent føler sig overvåget, og 33 procent har inden for det seneste år overvejet at begå selvmord.

En positiv ting er at det af undersøgelsen fremgår, at et klart flertal af nydanskere har tolerante holdninger til homoseksualitet, og at deres holdninger ligger tættere på europæernes end befolkningerne i deres oprindelseslande.

Blandt de nydanske LGBT-personer der er sprunget ud for deres forældre, har 47% oplevet manglende eller lav grad af accept fra deres mor og overraskende har kun 33% har oplevet det samme fra deres far. Dette står i skarp kontrast til de forventede reaktioner fra forældre til nydanskere der endnu ikke er sprunget ud, hvor flere forventer en negativ reaktion fra deres far (62%) end fra deres mor (51%).

Et betydeligt mindretal har dog negative holdninger, og det gælder især i visse religiøse miljøer og familier. Her forbindes homoseksualitet i høj grad med synd og skam, og ifølge undersøgelsen kan det være med til at forklare, at nydanske homoseksuelle har væsentligt sværere levevilkår og dårligere psykisk trivsel end andre homoseksuelle i Danmark.

Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. Det er samtidig den eneste undersøgelse, der kombinerer en kvantitativ survey blandt LGBT-personer i Danmark, kvalitative interview med nydanske LGBT-personer og en holdningsundersøgelse blandt nydanskere.