SAMFUND

Ny LGBT+ politik i Aarhus

Aarhus skal være en bedre by for LGBT+ personer.
Foto: Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har besluttet, at byen skal have en LGBT+ politik. En handlingsplan på området, der skal bidrage til en større mangfoldighed, trivsel og tryghed i LGBT+ miljøet.

Glæden er stor i det regnbuefarvede miljø i smilets by, da forslaget blev vedtaget. Men man er også bevidst om, at det er nu det store arbejde med politikken begynder.

Out and About har været i kontakt med to centrale spillere i tilblivelsen af den kommende handlingsplan – nemlig Anders Winnerskjold (Socialdemokratiet (S)), Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Michael Sørensen-Bech, der er forperson for LGBT+ HUSET Aarhus. Vi ville gerne høre deres bud på, hvad en sådan politik skal indeholde.

Mistrivsels som baggrund

Undersøgelser foretaget af Epinion for Aarhus Kommune i 2019 og 2021 viser, at en stor andel af LGBT+ personer i Aarhus mistrives. Udover en stor udbredelse af ensomhed, manglende åbenhed om seksualitet, viser undersøgelsen fra 2019, at 44 procent af de adspurgte i LGBT-miljøet føler sig udsat for diskrimination eller hadforbrydelser.

Det er netop resultaterne fra disse undersøgelser, de to herrer, henviser til, når de bliver spurgt til,  hvorfor smilets by, skal have en LGBT+ Politik.

”For langt de fleste aarhusianere er det en selvfølge, at man kan færdes frit og trygt i byen. Det er det desværre ikke for alle. Hver anden LGBT+ person i Aarhus har oplevet diskrimination. Og flere LGBT+ personer føler sig ensomme. De mistrives eller har psykiske udfordringer sammenlignet med resten af befolkningen.

“Jeg har svært ved at forstå, at det er virkeligheden i en ellers moderne by. Vi har som politikere et ansvar for, at diskrimination og eksklusion bliver fortid”, udtaler Anders Winnerskjold.

“Vi politikkere har et ansvar for at diskrimination og eksklusion er fortid”, udtaler den socialdemokratiske Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold.
Foto: Aarhus Kommune.

De klare tal taler for sig selv

Michael Sørensen-Bech henviser til undersøgelsernes klare tal

”63 % af os er for eksempel ikke åbne om vores seksualitet og eller køn på arbejdspladsen. 50 % af LGBT+ personer i Aarhus har været udsat for en eller anden type af diskrimination og/eller hadforbrydelse. Mange LGBT+ personer oplever ensomhed, selv om de gerne vil være sammen med andre LGBT+ personer”.

Så en tydelig LGBT+ profil vil helt sikkert være med til øge sundheden og trivslen- skabe bedre vilkår for netop denne gruppe, mener Michael Sørensen-Bech.

Men dette er ikke lige til at lave om på afslutter Anders Winnerskjold sit svar på spørgsmålet:

”Det er en udfordrende opgave, fordi det både handler om adfærd og den måde, vi har indrettet vores by og samfund”, lyder det fra Anders Winnerskjold.

” Derfor er det vigtigt for mig, at en bred gruppe af personer og foreninger fra LGBT+ miljøet i Aarhus i bliver hovedarkitekterne bag politikken, for de ved allerbedst, hvordan vi skaber en by med rummelighed og fællesskab.”

Aarhus har muligheden for at blive den bedste by for LGBT+ personer, mener forperson for LGBT+ huset i Aarhus, Michael Sørensen-Bech.

Involvering af miljøet

”Personligt oplever jeg Aarhus som en by, der gerne vil have plads til alle. Men også en by, hvor det kan være udfordrende at være LGBT+ person. Der er masser af gode takter i Aarhus. Men det er stadig ikke alle, der tør gå hånd i hånd nedad Strøget eller kysse deres partner i offentlighed. Aarhus har muligheden for at blive den bedste by for LGBT+ personer, og med en politik og handleplan er byen godt på vej”, mener Michael Sørensen-Bech.

LGBT+HUSET er direkte involveret i byrådets beslutning om at udvikle politikken, og de deltager derfor også i arbejdsgruppen, der skal skrive politikken.

Stedet har flere konkrete forslag til indholdet.

”I LGBT+HUSET ser vi gerne, at politikken og handleplanen indeholder konkrete aktiviteter og tiltag, som kan komme byen og LGBT+ personer til gode. Det kan være alt fra, at Aarhus Kommune har fokus på ikke at kønsopdele aktiviteter. At der er tidssvarende faciliteter på skoler, i idrætshaller med videre”, fortæller Michael Sørensen-Bech.

”At der er fokus på at undervise børn og unge i køn og seksualitet i skolerne, hvor det ikke går op i heteroseksuel sex, kønsnormativitet eller det “normale”. Det at Aarhus Kommune som arbejdsplads er med til at gå forrest og vise, hvordan man kan agere som en mangfoldig arbejdsplads”, tilføjer han.

LGBT+ HUSET central i processen

LGBT+ HUSET er et af de nyere tiltag i Aarhus.

”LGBT+HUSET har fokus på at skabe et sundere og mere samlet LGBT+ miljø i Aarhus. Vi har allerede nu gang i masser af projekter. De skal gerne udmunde i at give blandt andet unge en let vej ind til LGBT+ aktiviteter. Derudover har vi fokus på at skabe mindre ensomhed og skabe aktiviteter, som alle kan se sig ind i.”

”Men vi kan ikke gøre det alene, derfor inviterer vi alle LGBT+ foreninger, grupper, personer med videre til at komme med deres idéer til, hvordan vi kan blive bedre som LGBT+HUS og idéer til, hvordan Aarhus bliver en mere mangfoldig by”, fortæller forperson Michael Sørensen-Bech..

Konkret afholder LGBT+HUSET et arrangement primo 2022 for LGBT+ foreninger, grupper, privatpersoner og arrangører af LGBT+-arrangementer i Aarhus. Her inviteres det samlede LGBT+-miljø til at komme med inputs til den nye LGBT+ politik, så der sikres en bred opbakning og forankring.  Derudover skal interviews af byens borgere, Østjylland Politi, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, restaurationsbranchen, sundhedsvæsenet og øvrige interessenter også bruges som grundlag. Men også erfaringer fra Rainbow Cities Network, et international netværk som Aarhus Kommune skal inddrages i udformningen af den nye politik.

Læs mere og LGBT+ huset her.

Læs også: Dem skal vi slå i årets Eurovision semifinale