SAMFUND

Ny gruppe for LGBT-flygtninge

Det palæstinensiske flag bæres ved Copenhagen Pride i 2009 af to maskerede fyre med minoritetsetnisk baggrund.
Foto: Brian Kjær Capkan

LGBT-flygtninge der kommer til Danmark står ofte overfor store udfordringer, der kan være svære at håndtere uden hjælp. LGBT Refugees og LGBT Asylum hjælper LGBT-flygtninge, der har fået asyl med at finde fodfæste i Danmark.

Mange af de LGBT-flygtninge der er i Danmark, har fået asyl, fordi de risikerer forfølgelse i deres hjemland. Det kan være på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller andre grunde.

Mange af dem er kommet alene til Danmark, og kæmper med LGBT-relaterede spørgsmål. Det er ofte et meget taburamt område, og de kan derfor ikke bruge de migrantmiljøer og –netværk, som mange andre flygtninge har.

Det har fået LGBT Asylum til at tage initiativ til at starte en gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået asyl i Danmark. De bliver tilbudt et netværk, der kan hjælpe dem med, at håndtere udfordringerne i den såkaldte integrationsperiode. Det kan være i forhold til LGBT-relaterede spørgsmål, eksilrelaterede problemstillinger eller praktiske forhold som for eksempel hvordan man søger et job i Danmark.

Gruppen er åben for alle LGBT-flygtninge, der har fået asyl, og holder sine møder i København.

LGBT Refugees afholder weekendtur og seminar for LGBT-flygtninge i weekenden 29. april til 1. maj 2016.

Kender du en LGBT-flygtning kan du henvise til deres hjemmeside, som er på både dansk og engelsk. Her findes yderligere information og mulighed for tilmelding.