SAMFUND

Ny formand for AIDS-Fondet

Overlæge Gitte Kronborg er nyvalgt formand for AIDS-Fondet.
Foto: Hvidovre Hospital

AIDS-Fondet har fået ny formand, som vil arbejde aktivt for indførelse af forebyggende PrEP-behandling i Danmark.

Den nyvalgte formand er Gitte Kronborg på 54 år. Gitte Kronborg er overlæge og arbejder til daglig på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Gitte Kronborg har arbejdet med behandling af hiv siden 1993, hvor den effektive kombinationsbehandling endnu ikke fandtes. Den kom først i 1996.

I dag er de fleste af hendes patienter raske, de skal dog tage medicin hver dag for at holde infektionen nede. Samtidig ser hun en lille gruppe patienter, som af forskellige årsager bliver alvorligt syge og må indlægges.

Gitte Kronborg er Hvidovre Hospitals repræsentant i Den Danske Hiv-Kohorte, der er en database med anonymiserede behandlingsdata på alle hiv-smittede i Danmark. Databasen bruges til forskning og har bidraget med unikke forskningsresultater.

Som formand for AIDS-Fondet vil Gitte Kronborg blandt andet arbejde for, at en ny forebyggende behandling, kaldet PrEP, kommer til Danmark. Behandlingen kan være med til at stoppe spredningen af hiv i Danmark, hvis man giver den til dem, der er i størst risiko for at få hiv.

Senere i dag bringer vi et interview med homo/hiv-aktivist og anæstesilæge Rune Gärtner om forebyggende PrEP-behandling.

Gitte Kronborg afløser professor dr. med. Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital, der har været formand for AIDS-Fondet siden 2008.

Også udskiftning i bestyrelsen

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og altså valgt Gitte Kronborg som formand.

Ayfer Baykal blev genvalgt som næstformand. Ayfer Baykal er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF og medlem af socialudvalget.

To medlemmer af bestyrelsen er nyvalgte, og det drejer sig om:
Nicolai Fløe Jørgensen, der er advokat og partner i advokatfirmaet Moltke Leth.
Kirsten Kaas, som er leder af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund.

Tre medlemmer fra den afgående bestyrelse blev genvalgt:
Susan Cowan Afdelingslæge, Statens Serum Institut.
Peter Andersen, Program Manager.
Thomas Kristensen, Redaktør.