Ny dansk LGBT+ sundhedsside

LGBTsundhed.dk skal være med til at skabe et mere LGBT-venligt sundhedssystem.       Foto: LGBT+ Danmark

 

LGBT+ personer markerer sig negativt når talen falder på mental og fysisk helbred. Mange mødes med tabu, manglende viden og en frygt for at blive mødt med fordomme. En ny hjemmeside skal nu anspore til et mere inkluderende sundhedsvæsen.

 

LGBTsundhed.dk hedder den nye sundhedsfaglige hjemmeside, som skal være med til at gøre op med nogle af de negative statistikker og skabe et mere LGBT+ inkluderende sundhedsvæsen. Det er LGBT+ Danmark, der sammen med Yngre Læger står bag det nye tiltag, der har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Den nye hjemmeside skal i fremtiden både vejlede LGBT+ borgere og sundhedspersonale- specielt praktiserende læger, i LGBT+ relaterede sundhedsproblematikker.

At der måtte gøres noget, blev for alvor klart efter Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet sidste år fremlagde rapporten ”Danske LGBT-personers møde med almen praksis”. Den påviste en lang række markante sundhedsudfordringer. Specielt med henblik på den mentale sundhed og en række fysiske lidelser er LGBT+ personer synligt dårligere stillet end den resterende befolkning.

Men også mødet mellem LGBT+ patienten og den alment praktiserende læge er præget af flere barrierer.

“Det har været lidt af et videnskabeligt alarmopkald, at også danske LGBT-personer viser sig at trives markant dårligere end baggrundsbefolkningen. En motor bag den øgede mistrivsel er sandsynligvis såkaldt “minoritetsstress”, som kan have mange forskellige ansigter og årsager. Men forskning har vist, at en stressfaktor hos mange LGBT-personer er mødet med et sundhedssystem, hvor de ikke føler sig set og anerkendt, og hvor fagpersonernes viden om deres særlige vilkår og udfordringer kan ligge på et meget lille sted”, udtaler læge og professor Christian Graugaard, der er en af forskerne bag rapporten.

”Det gælder om at skabe et LGBT-venligt sundhedsvæsen, hvor alle føler sig velkomne. Det vil ikke blot være til gavn og glæde for LGBT-personer, men også for folkesundheden mere generelt”, tilføjer Christian Graugaard.

Læs også : LGBT+ Danmark får atter ny forperson

Tjek den nye sundhedsportal her.