SAMFUND

Norge klar til homovielser i kirken

Et flertal i den norske kirke har i dag stemt for et nyt vielsesritual, så også homoseksuelle kan vies i kirken.

Den norske folkekirkes ledere er på demokratisk vis mandag blevet enige om at tillade to personer af samme køn at blive gift i kirken.

88 af de 115 delegerede på Kirkerådets generalforsamling stemte for, at udarbejde et nyt vielsesritual for to personer af samme køn, så også homoseksuelle kan blive viet i kirken.

Vielsesritualet bliver formelt vedtaget på Kirkemødets generalforsamling i januar 2017. Kirkemødet er den norske kirkes øverste organ.

”Et flertal i Kirkemødet mener, at der i tillæg til de nuværende ritualer for ægteskab og forbøn for indgået ægteskab mellem kvinde og mand må udarbejdes tilsvarende ritualer, som inkluderer par af samme køn, og som kan bruges over for alle par”, lyder det i de papirer, som Kirkemødet har drøftet i weekenden.

Forslaget havde på forhånd opbakning fra 15 af de 23 medlemmer af den komité, der har arbejdet med spørgsmålet.

Komitéens øvrige otte medlemmer har derimod foreslået, at spørgsmålet om homovielser undersøges grundigere.

Mindretallet har ønsket et særligt fokus på, hvad det eventuelt kan have af konsekvenser for børns situation og rettigheder samt for kirkens teologi om familien.

I foråret 2014 sagde Kirkemødet nej til at vie homoseksuelle par, men efter kirkevalget i efteråret er der ændret i sammensætningen, så der nu er flertal for det.