KULTUR

Millionstøtte til LGBT Asylum

LGBT Ayslum ved Copenhagen Pride 2016.
Foto: Pilu Ottosen

Det Obelske Familiefond giver 1,4 millioner til at styrke psykosocial rådgivning, støtte og netværk for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede asylansøgere og flygtninge i Danmark. Støtten går til organisation LGBT Asylum til at styrke organisationens medlemsaktiviteter og til at implementere en bæredygtigt fundraisingstrategi.

”Bevillingen vil blandt andet gøre det muligt at fokusere målrettet på at skabe en økonomisk bæredygtig organisation såvel som at påbegynde en proces mod at etablere en lokalafdeling i Aarhus. Og vi kan endelig etablere os i egne lokaler,” fortæller Mads Ted Drud-Jensen.

Som organisation bliver LGBT Asylum stadigt større med flere og flere homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede (LGBT) asylansøgere og flygtninge i gruppen, og dermed også flere frivillige kontaktpersoner til at løfte indsatsen. LGBT Asylum ser derfor med stor glæde på bevillingen.

LGBT-flygtninge er ofte unge og alene i Danmark. De kan være psykisk sårbare på grund af voldsomme oplevelser i hjemlandet, under flugten eller i asylsystemet i Danmark. Ligeledes kan de møde særlige udfordringer i forbindelse med etableringen af en ny tilværelse i eksil.

Bevillingen fra Det Obelske Familiefond vil konkret styrke den forebyggende indsats, som LGBT Asylum yder, på et kritisk tidspunkt i LGBT-asylansøgeres og -flygtninges liv. En indsats, der gennem rådgivning, støtte og netværksdannelse har fokus på trivsel og mental sundhed for LGBT-flygtninge under og efter asylprocessen i Danmark.

”Vores organisation består af frivillige kontaktpersoner, asylansøgere og flygtninge, og vi er alle meget taknemlige for bevillingen. Al vores aktivitet er baseret på frivilligt arbejde, men det er ressourcekrævende at udvikle en så stor organisation, som vi er blevet. Bevillingen betyder, at vi som organisation kan blive bedre til det, vi gør. Og vi kan arbejde strategisk med sikre vores økonomiske fundament på sigt, ligesom vi kan komme tættere på vores medlemmer – og potentielle medlemmer – med en afdeling i Aarhus og lokaler i København.”