OPINION

Medierne forvrænger debatten om lgbt-rettigheder

De borgerlige medier forvrænger virkeligheden, mens det store flertal tror på et samfund hvor mangfoldigheden blomster, så mennesker i dette land kan få lov til at leve deres liv som dem de er.

Af Kaj Erik Andersen

I søndags gjorde Fyens Stiftstidende et stor nummer ud af, at 20 % af fynboerne er imod ligestilling af homoseksuelle i ægteskabslovgivningen, med overskriften: ”Hver femte fynbo imod homovielser”. Denne historie bragte andre borgerlige medier ukritisk videre.

Hvorfor vælger medierne den negative vinkel, når sandheden er, at HELE 80 % af fynboerne går ind for, at homoseksuelle har de samme rettigheder som alle andre til at indgå ægteskab? Det havde været mere i overensstemmelse med sandheden og virkeligheden, hvis avisens overskrift havde været: ”80 % af fynboerne støtter homovielser”.

Jeg synes det er trist, at de borgerlige medier har så stort et monopol på nyhedsformidlingen, når dagsordenen skal sættes i den lgbt-politiske og værdipolitiske debat. Uden at ryste på hånden, får de gode og positive stemninger i befolkningen drejet, så det negative og forstokkede mindretal kommer til at fremstå som om, det er dem flertallet bakker op om, når virkeligheden er, at det store flertal tror på et samfund hvor mangfoldigheden blomster, så mennesker i dette land kan få lov til at leve deres liv som dem de er.

Den samme forvrængning så vi i debatten op til vedtagelse om det kønsneutrale ægteskab, hvor det mindretal af politiker, præster og andre kirkefolk, der var imod at ægteskabslovgivningen blev gjort mangfoldig, fik en uforholdsvis stor pressedækning. Der blev ikke kun plads til at lufte modstanden mod at homoseksuelle kunne indgå ægteskab, det blev i det hele taget en debat, hvor den religiøst betingede modstand mod homoseksualitet, med flittig brug af bibelcitater, fyldte mange spaltemillimeter i de skrevne medier. De elektroniske medier på internettet hold sig heller ikke tilbage, det samme var i nogen grad tilfældet for de ”neutrale” tv-medier DR og TV2.

Vi ser oftere og oftere, at mediernes nyhedshungrende sensationsjournalistik styrer det politiske liv, hvor politikerne bliver afkrævet svar i forhold til dagens ”skandale”. Der er desværre politikere nok, der gerne taget en tur i medierne for at kommentere alt mellem himmel og jord, mens de langsigtede politiske perspektiver helt tabes af syne og det langsigtede politiske arbejde, med at forme et samfund hvor fællesskab og menneskerettigheder er i centrum, fortoner sig.

Heldigvis så vi, at et overvældende flertal af folketingets medlemmer havde is nok i maven, til at bevare fokus på, at loven om det kønsneutrale ægteskab i bund og grund handlede om, at homoseksuelles behandles ligeværdigt.

Jeg håber, at det samme vil være tilfældet, når transpersoners forhold skal tages op til revision, for det ligner ikke noget, at de i 2012 stadig står på Sundhedsstyrelsens liste over psykiske afvigende, samt at det er en statslig indretning som Sexologisk Klinik der har hånd og halsret over, hvem der har ret til at kalde sig mand eller kvinde, hvor der forlanges kastration, hvis man skal have anerkendt et kønsskifte.

Vi slipper nok ikke for den kendsgerning, at landet styres af borgerlige medier, som forvrænger eller former virkeligheden, så den passer ind i deres koncept, men vi har lov at håbe, at det positive syn det store flertal af befolkninger har på et mangfoldigt samfund med plads til ligeværdighed, kan være med til at fastholde politikernes fokus på, at det er den vej samfundet fremover skal udvikle sig.

Desuden er det glædelig at Copenhagen Pride står for døren, så medierne og befolkningen kan se og opleve den mangfoldighed lgbt-folket udgør. Priden er jo en manifestation, hvor der festes og vises stolthed, men hvor det politiske perspektiv, med markeringen af de opnåede sejre og de fremtidige krav om øget lighed også står i centrum.