SAMFUND

Måske flere penge til at øge trivsel for LGBTer

De Radikales Budgetordfører og medlem af Borgerrepræsentationen, Tommy Petersen, vil finde penge til at øge trivslen for LGBTer.

I den kommende uge starter årets forhandlinger om de såkaldte overførselsmidler i Københavns Kommune.

Det drejer sig om flere hundrede millioner fra sidste års budget, der ikke er blevet brugt, og står det til de Radikale, skal en del af pengene gå til at forbedre LGBTers trivsel og sundhed.

I 2009 år lavede Casa en undersøgelse om homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår, og den viste at LGBT-personer har større problemer ved spørgsmål om sundhedsadfærd, vold og trusler og psykisk og social trivsel i forhold til heteroseksuelle og befolkningen som helhed.

De Radikale vil derfor have afsat penge til at der laves en opdatering af undersøgelsen, så man kan se om udviklingen går i den rigtige eller forkerte retning, oplyser de Radikales Budgetordfører og medlem af Borgerrepræsentationen, Tommy Petersen i dag i en pressemeddelelse.

De Radikale ser også gerne at der afsættes midler til at udvide skoleprojektet ”Normstormerne”, der er et undervisningstilbud, der sætter fokus på kønsidentitet og seksualitet og øger folks viden og forståelse for hinanden, og til LGBT Ungdoms projekt ”Koordinatorgruppen for Uddannelse af Professionsbachelorer, KUP”, der henvender sig til studerende, der når de er færdige med deres uddannelse kommer i kontakt med LGBTer gennem deres job i dagligdagen

GAY & GREY

CASA´s undersøgelse fra 2009 viste også, at ældre homoseksuelle mænd er mere nedtrykte, deprimerede og ulykkelige, end heteroseksuelle mænd, og at heteroseksuelle desuden generelt har bedre sociale relationer end LGBT-personer.

Dette var medvirkende til at en gruppe LGBT personer samledes, og dannede gruppen Gay & Grey med det formål at skabe bedre forhold og større tryghed for ældre LGBT-personer.

I 2012 blev der nedsat en byggegruppe med det formål, at man sammen med et almennyttige boligselskab og en Kommune skulle stå for det videre forløb af projektet Gay & Gray–Seniorboliger, hvis mål er at styrke og forbedre den ældre LGBT- populations levevilkår og livskvalitet, at skabe tryghed, modarbejde ensomhed og udskyde tidspunktet for offentlig hjælp og plejehjemsplads.

Gruppen er fortiden i dialog med KAB, og Københavns Kommune har tidligere været positive over for et LGBT-seniorbofællesskab.

Men det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra de Radikale, om de også er positive over for Gay & Grey projektet, og vi har i dag forsøgt at få en udtalelse fra de Radikale, men det er ikke lykkedes endnu.

 

Læs også: Regnbueprofilplejehjem snart en realitet

Se også: KIG FORBI – GAY AND GREY