SAMFUND

LGBT-personer kæmper mere med dårligt helbred

En ny stor landsdækkende undersøgelse slår fast, at LGBT-personers sundhed og trivsel ikke følger med resten af befolkningens. Uligheden ses både i forhold til langvarig sydom, seksuel sundhed og stress. Men også når det fx kommer til forbruget af alkohol, hash og cigaretter.

Danmark er verdenskendt for sit frisind og kamp for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners ligestilling og rettigheder. Trods det er der stadig tydelige udfordringer, når det kommer til LGBT-personers sundhed og trivsel i Danmark. Det viser en ny rapport, som offentliggøres i dag fredag den 16. oktober.

Rapporten peger på, at LGBT-personers trivsel og sundhed på en række områder er dårligere end heteroseksuelles. Det gælder både i forhold til smerter og ubehag, mentalt helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd i forbindelse med fx rusmidler. Samtidig er der en større andel af LGBT-personer med for højt alkoholforbrug. Det ses blandt andet hos de homoseksuelle mænd, hvor hver sjette har et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens grænse på 21 genstande om ugen, mens det kun gælder for hver tiende af de heteroseksuelle. Samtidig er halvdelen af de biseksuelle kvinder stressede, mens under en tredjedel af de heteroseksuelle kvinder er det.

Undersøgelsen er udarbejdet for Københavns Kommune. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) har allerede drøftet rapportens konklusioner med flere organisationer, og hun vil nu se på, hvordan kommunen kan bidrage til at forbedre sundheden for LGBT-personer. Samtidig opfordrer hun regeringen og landets øvrige kommuner til at bruge erfaringerne fra rapporten til at forbedre forholdet for LGBT-personer i hele landet.

– Det er en vigtig og betydningsfuld rapport, som giver en unik indsigt i LGBT-personers sundhed og trivsel. Og jeg vil gerne se på, om vi i højere grad kan målrette nogle sundhedstilbud til LGBT-miljøet. Det kan fx være tilbud med hjælp til at skrue ned for alkoholen, kvitte cigaretterne og forebygge stress, som er nogle af de steder i rapporten, hvor vi ser en stor ulighed, og som vi ved kan føre til alvorlig sygdom. Vi har allerede rygestoptilbud rettet mod LGBT-personer, som der er gode erfaringer med, siger Ninna Thomsen.

Særlige rygestoptilbud til LGBT-personer blev igangsat allerede i 2014. Og i forhold til rygning er det især de homoseksuelle mænd, der skiller sig ud med et højt forbrug. Mere end hver fjerde af de homoseksuelle mænd ryger dagligt mod kun hver sjette af de heteroseksuelle.

Københavns Kommune har også andre LGBT-tiltag, der skal forbedre trivslen. Det tæller blandt andet et plejehjem med regnbueprofil, hvor de ansatte er blevet undervist i LGBT-vilkår og -historie og Normstormene, som er et gratis tilbud til 7.-10. klasser, der skal mindske mobning og mistrivsel.

Væsentlige resultater fra undersøgelsen

Flere LGB-personer end heteroseksuelle har et højt alkoholforbrug, og transpersoner er den gruppe, hvor den største andel har et ugentligt alkoholforbrug, der er højere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

34 % af de homoseksuelle kvinder og 40 % af de biseksuelle kvinder har drukket mere end fem genstande ved den samme lejlighed inden for den seneste måned mod 26 % af de heteroseksuelle kvinder.

39 % af de biseksuelle mænd har drukket mere end fem genstande inden for den samme lejlighed inden for den seneste måned mod 31 % af de heteroseksuelle mænd.

16 % af de homoseksuelle mænd overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ikke at drikke mere end 21 genstande om ugen mod 9 % af de heteroseksuelle.

En høj andel af transpersoner er stressede, og LGB-personer er mere stressede end heteroseksuelle

38 % af de homoseksuelle mænd og 36 % af de biseksuelle mænd er stressede mod 29 % af de heteroseksuelle mænd.

49 % af de af de biseksuelle kvinder er stressede mod 28 % af de heteroseksuelle kvinder.

Flere LGB-personer ryger end heteroseksuelle

26 % af de homoseksuelle mænd ryger dagligt mod 16 % af de heteroseksuelle.

21 % af de biseksuelle kvinder ryger dagligt mod 16 % af de heteroseksuelle.

Om undersøgelsen

LGBT-personer er en samlet betegnelse for homo-, bi- og transpersoner.

Rapporten bygger på tal fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2013 og en undersøgelse blandt transpersoner. Undersøgelsen blandt transpersonerne er dog ikke repræsentativ. Undersøgelsen er gennemført af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Undersøgelsen er finansieret af og udarbejdet for Københavns Kommune.