SAMFUND

LGBT Komiteen sender bekymringsbrev til udenrigsminister Jeppe Kofoed

Udenrigsminister Jeppe Kofoed. Foto: © Udenrigsministeriet

LGBT Komiteen har sendt et såkaldt bekymringsbrev til udenrigsminister Jeppe Kofoed om den stadige udhuling af LGBT-rettigheder, der sker i USA lige nu under præsident Donald Trump.

”Det er med en udtalt foruroligelse, at vi over de sidste godt 3 år har set et stadig større tab af rettigheder og beskyttelse af LGBT-personer i USA. Gennem en tilbagerulning af rettigheder for transpersoner opnået under den forrige administration og positioneringen af værdi-konservative dommere i de højeste retsinstanser i USA, er der sket en gradvis, men målrettet forringelse af LGBT-personers rettigheder og beskyttelse. Derfor er det med stor bekymring, at vi nu kan følge de tiltag fra den siddende administration i USA, der sigter mod at gøre det lovligt, at afskedige folk på baggrund af deres seksualitet og kønsidentitet. Gennem en præcisering af dele af lovkomplekset i USA ønsker den siddende administration at indskærpe overfor domstolene, at der ikke ligger nogen beskyttelse i loven for afskedigelser på baggrund af seksuel orientering. Dette er det hidtil alvorligste og tydeligste angreb mod basale menneske- og arbejdstagerrettigheder for LGBT-personer i USA og bør ikke stå upåtalt hen”, lyder det fra LGBT Komiteen.

LGBT komiteen beder derfor udenrigsminister Jeppe Kofoed, om at han påtaler disse uheldige forhold i USA overfor den siddende administration og opfordrer til, at Danmark søger at påvirke sin allierede til at undgå massive forringelse af de juridiske forhold for LGBT-personer i USA.

Et af kritikpunkterne fra LGBT Komiteen imod USA, er at præsident Donald Trump og den siddende administration i USA har planer om at gøre det lovligt at afskedige folk på baggrund af deres seksualitet og kønsidentitet.

”Gennem en præcisering af dele af lovkomplekset i USA ønsker den siddende administration at indskærpe overfor domstolene, at der ikke ligger nogen beskyttelse i loven for afskedigelser på baggrund af seksuel orientering. Dette er det hidtil alvorligste og tydeligste angreb mod basale menneske- og arbejdstagerrettigheder for LGBT-personer i USA og bør ikke stå upåtalt hen. Vi henstiller på det kraftigste til udenrigsministeren at påtale disse uheldige forhold i USA overfor den siddende administration og opfordrer til, at Danmark søger at påvirke sin allierede til at undgå massive forringelse af de juridiske forhold for LGBT-personer i USA”, lyder opfordringen fra LGBT Komiteen til udenrigsminister Jeppe Kofoed.

”Det er selvsagt vigtigt, at opnåede rettigheder bevares og forsvares. Det tjener som inspiration og løftestang, når et land indfører rettigheder og beskyttelse. Tilsvarende vil en tilbagerulning tjene til legitimering for andre stater til at underminere og tilsidesætte LGBT-rettigheder”, slår LGBT Komiteen fast.