Dansk HOMO-Historie

LGBT Bibliotek (1983)

Det allerførste bibliotekslokale, hvor biblioteket åbnede for udlån i 1983. Det er indrettet på loftet i bagbygningen i Knabrostræde, hvor der senere blev diskotek – Pan 2.

LGBT Danmarks Bibliotek blev startet i København i 1979 sammen med foreningens arkiv. Efter et par år med indsamling og opbygning åbnede både Bibliotek og Arkiv for offentligheden i oktober 1983.

Efterfølgende er Arkivet blevet udskilt fra biblioteksarbejdet.

I 1979 fremlagde Wilhelm von Rosen, et oplæg om oprettelse af et bibliotek, og hovedbestyrelsen i Forbundet af 1948 (i dag LGBT Danmark*) nedsatte et biblioteksudvalg. Von Rosen efterlyste en kulturel aktivitet på linje med foreningens sociale aktiviteter. Opgaven skulle bl.a. være at indsamle, bevare og tilgængeliggøre materiale, som belyser vores homoseksuelle kultur i fortid og nutid.

Forbundet af 1948 havde i 1979 endnu til huse på adressen Åbenrå 33, hvor der ikke var meget plads. Men det lysnede, da man i 1980 flyttede til Knabrostræde 3.

Duelort og krydderier

Samlingen startede med en beholdning af håndbøger og et gammelt skab fyldt med bøger, som medlemmer i årenes løb havde foræret til foreningen. Bøgerne blev registreret og anbragt på gamle stålreoler, der var efterladt i bygningen, da Forbundet af 1948 flyttede ind, og udmærket kunne genbruges – efter at et lag duelort og gamle skilte med navne på eksotiske krydderier var fjernet.

Det var oven over Pan Club i de lokaler, som senere blev til Pan 2, og efter et par års opbygning af Biblioteket her, var gruppen af frivillige endelig klar til at åbne for udlån, hvilket skete i 1983.

Efter kort tid flyttede bibliotek og arkiv til nederste etage i forhuset Knabrostræde 3, her var der god plads også til udstilling med nye bøger, guides og håndbøger.

Et halvt år senere blev der mulighed for at flytte til stueetagen i bygningen ud mod Knabrostræde til højre for porten, hvor der også var Bogcafé. Indbydende og velegnede lokaler med god plads, også til udstillinger med skiftende bøsse/lesbiske kunstnere og forfatteraftener, og endnu bedre blev pladsen, da Bogcaféen og Arkivet i 1987 flyttede over i lokalerne til venstre for porten, hvor der var læsestue med tidsskrifter og fjernsyn med videoanlæg.

LBL’s forskellige grupper fik på skift ansvar for et eller flere vinduer ud mod Knabrostræde, og Biblioteket brugte dem også til reklame for bøger, tidsskrifter og arrangementer.

Døssingprisen

LBL modtog i 1988 Bibliotekarforbundets Døssingpris, tildelingen blev bl.a. begrundet med det arbejde, foreningens bibliotek havde gjort for at få folkebibliotekerne til at sætte fokus på bøsser og lesbiske ved at lægge gratis infomaterialer frem og udstille bøger til inspiration.

Støtteforeningen

Årene i Knabrostræde var både LBL’s og Bibliotekets storhedstid. Men i begyndelsen af 1990’erne fik LBL voldsomme økonomiske problemer, der først førte til betalingsstandsning, og i 1995 til flytningen fra Knabrostræde til Teglgårdstræde.

Da man frygtede, at den økonomiske nedtur kunne resultere i, at LBL gik konkurs, besluttede en kreds omkring Biblioteket i 1994 at danne Støtteforeningen, hvis formål bl.a. var at sikre samlingerne ved at købe bøgerne af et eventuelt konkursbo.

Læs mere om støtteforeningen her.

Det blev der heldigvis ikke behov for, men Støtteforeningen findes stadig og arbejder ihærdigt for at støtte Biblioteket. Støtteforeningen har finansieret indbindingen af danske LGBT blade, så de sikres for eftertiden. Desuden har foreningen ydet tilskud til indkøb af bøger.

Til Teglgårdstræde

For Biblioteket betød flytningen fra Knabrostræde til Teglgårdstræde en indskrænkning af pladsen fra 100 til 30 kvadratmeter og dermed også en reduktion af aktiviteterne. Studiesamlingen måtte nedlægges, der var ikke plads til fjernsyn og video, ingen vægplads til udstillinger, og dele af den efterhånden meget omfattende udklipssamling med artikler om homo-relevante emner specielt inden for litteratur, teater, film og musik måtte efterhånden opbevares andre steder.

Bibliotekets besøgs- og udlånstal faldt også, men biblioteksgruppen holdt gejsten oppe med åbningstid alle hverdage, og selv om LBL’s og dermed også Bibliotekets økonomi er strammet til, er det gennem alle årene lykkedes fortsat at udbygge den helt enestående bogsamling.

På internettet

Efter 12 år i Teglgårdstræde blev Biblioteket truet med lukning, og da Biblioteket i eftersommeren 2007 blev pakket i flyttekasser, var der ikke umiddelbart udsigt til, hvornår det kunne blive pakket ud igen.

Men heldigvis lykkedes det efter et års nedlukning, igen i 2008, at genåbne Biblioteket i to af LBL’s mødelokaler på 2. sal i Nygade 7.

Pladsen var endnu mere begrænset end i Teglgårdstræde, så det var nødvendigt at frasortere mange bøger og lægge dem på lager, men det blev gjort med nænsom hånd, så det stadigvæk er en helt enestående samling, som medlemmerne her har adgang til. Der er værker med mere end hundrede år på bagen, talrige bøger fra starten og midten af 1900-tallet, da homoseksualitet blev beskrevet på en meget anden måde end i dag, og samtidig de nyere og nyeste bøger.

Bibliotekets katalog er også kommet på internettet i form af katalogtjenesten LibraryThing.

Flytning til Vestergade

I dag holder LGBT+ Biblioteket til i Vestergade 18E, 4. sal. Åbningstid hver tirsdag mellem kl. 16.00 og kl. 19.00.

Biblioteksgruppen

Som på de fleste andre biblioteker er lånetiden en måned – med mulighed for forlængelse. Biblioteket er åbent for alle, dog er udlån af materialer forbeholdt foreningens medlemmer.

Biblioteket er gennem alle årene blevet drevet af en gruppe af frivillige, som på et fællesmøde en gang om måneden tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne.

Forfatteraftener

I gennem årene har en markant aktivitet været de mange forfatteraftener, hvor Biblioteket har sat fokus på den bøsse/lesbiske kultur og litteratur. Der har bl.a. været arrangementer med Christian Kampmann, Martin Elmer, Curt Lindstrøm, Carsten Nagel, Bente Clod, Anne Strandvad, Karsten Skawbo, Wilhelm von Rosen, Henning Bech, Karin Lützen, Dag Heede og Daniel Tsang, Leonora Christina Skov, Abelone Koppel, Knud Heickendorff, Tomas Lagermand Lundme, Morten Kirkskov og Maria Gerhardt.

”Forbundet af 1948” skiftede i 1982 navn til ”Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske” (LBL) og i 2009 vedtog landsmødet enstemmigt af skifte navn fra LBL til LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Kilde: LGBT.dk

 

Læs også: Nye mål for LGBT Danmark