SAMFUND

Københavns Kommune støtter rådgivning om chemsex

Foto: Pixabay

Politikerne i Købehavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg har besluttet at afsætte midler til AIDS-Fondets forebyggende rådgivning om sex på hårde stoffer. ”Denne beslutning er et udtryk for rettidig omhu og progressivitet, som politikerne fortjener stor ros for – hjælpen er tiltrængt,” siger AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø.

Chemsex eller sex på hårde stoffer er en kombinationsafhængighed, som de senere år i stigende grad har sat sit præg på rådgivningen i AIDS-Fondets Checkpoint i København. Det er oftest mænd, som har sex med mænd, der rammes af afhængighedens negative konsekvenser. Selvom chemsex ikke er et nyt fænomen, så er udfordringerne blevet mere synlige i takt med, at stofferne er blevet hårdere.

Og det er voldsomme udfordringer, der rammer personer, som i forvejen er udsatte, lyder det fra AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø:

”Det er hovedsageligt en særligt udsat gruppe i en i forvejen udsat minoritet, der har et problematisk forhold til sex på hårde stoffer. Det resulterer i en øget forekomst af seksuelt overførte infektioner og psykiske følger i form af depression, angst, overdosis og i de værste tilfælde i dødsfald.”

De personer, der har oplevet negative konsekvenser af afhængigheden har ikke i tilstrækkelig grad følt sig hørt af et system, hvor de ikke synes at passe ind nogen steder. Da der ikke er tale om hverken en stof- eller en sexafhængighed men om en kombination, har brugerne i for høj grad oplevet at falde mellem to stole. Det bliver der i nogen grad lavet om på nu.

Nødråb er blevet hørt på rådhuset

Nødråbene fra AIDS-Fondet har politikerne på Københavns Rådhus nu imødekommet. Med en ekstra økonomisk bevilling på 295.000 kr. om året i to år gør kommunen det nu muligt for AIDS-Fondet at dedikere fokuserede ressourcer til et område, hvor behovet stiger dag for dag.

”Det er første gang, vi får midler fra Københavns Kommune til det arbejde, som vi kan se den akutte nødvendighed af dagligt. Politikerne på rådhuset fortjener ros for deres progressivitet og den rettidige omhu, de demonstrerer med denne beslutning. Der er hårdt brug for midlerne, og det er vi glade for, at politikerne nu giver os ret i,” siger Andreas Gylling Æbelø og fortsætter:

”Vi anerkender selvfølgelig den enkeltes personlige ansvar, og vi vil også bruge denne politiske opbakning til at råbe det københavnske LGBT+-miljø op. Denne bevilling kan ikke stå alene men kræver, at mange i miljøet bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden.”

En mere fokuseret præventiv og rådgivende indsats

Midlerne kommer til at betyde, at man hos Checkpoint kan tilbyde mere fokuseret rådgivning om sex på hårde stoffer. Både til personer, der allerede har negative erfaringer med fænomenet og til personer, der vurderes at være på vej ind i en risikoadfærd.

”Vi vil fokusere en forebyggende indsats mod grupper og miljøer, hvori chemsex endnu ikke er normaliseret. Det er blandt andet de personer, som måske endnu ikke er helt klar over, hvor egne grænser går, der risikerer at havne i nogle oplevelser, de kommer til at fortryde. Det er dem, vi kan nå at sætte forebyggende og rådgivende ind over for,” siger Andreas Gylling Æbelø og afslutter:

”Vi er ikke en stofmisbrugsorganisation, så mennesker med et egentligt afvænningsbehov, må vi desværre henvise til et andet tilbud. Men bevillingen styrker muligheden for den fortrolige samtale, ikke blot om stoffer og sikker sex, men også om de bagvedliggende årsager. En alt for fremherskende grund til at tage de hårde stoffer er selvstigma og skam over egen seksualitet – den samtale kan vi for alvor starte med politikernes beslutning.”

Læs også: AIDS-Fondet lancerer ny undersøgelse om chemsex