SAMFUND

Island må gerne straffe homofobiske udtalelser

I Europa er det ingen menneskeret at lade sit had til homoseksuelle få frit løb i offentligheden. Det mener den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Derfor må en yderst homofobisk islænding nu til lommerne.

Det var den 74-årige Carl Johann Lilliendahl, der havde indbragt sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Han fik i 2015 en bøde på knap 5000 kroner for et yderst homofobisk opslag på nettet. Lilliendahl følte dog, at hans ret til frit at ytre sig i henhold til den Europæiske Menneskerettighedskonvention var blevet krænket.

Det mente dommerne ved Menneskerettighedsdomstolen dog ikke, og de afviste dermed sagen.

”Selv om Lilliendahls ytringer ikke kan regnes til de ”groveste” former for ytringer, så opildnede de alligevel til både had og afsky mod homoseksuelle. Derfor er den pålagte bødestraf helt legal,” skriver dommerne i afgørelsen.

Menneskerettighedsdomstolen afsiger sine kendelser på baggrund af den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og disse bliver officielt anerkendt af Europarådets 47 medlemsstater.

 

Læs også: Schweizerne til folkeafstemning om homofobi