SAMFUND

Hvordan vil du bo som gammel?

Regnbuebolig.
Foto: Pixabay.com

Deltag i undersøgelsen om, hvordan LGBT’er ser på mulighederne for at bo sammen med andre LGBT’er i seniorboliger og plejehjem.

Københavns Kommune vil etablere Danmarks første profilplejehjem målrettet bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede. Men er der behov for et tilbud tidligere end plejehjemmet?

I 2011 blev Gay & Gray – seniorboliger stiftet med det formål at undersøge mulighederne for etablering af et LGBT-venligt seniorbofællesskab for personer over 50 år. Arbejdet er i fuld gang og sker i samarbejde med Københavns kommune og et almennyttigt boligselskab.

Derudover arbejder Ældre Sagen med et modelkoncept for fremtidens seniorboliger: Projekt Seniorhuse i Danmark, som skal vise vejen frem for nye boligformer for seniorer. Forskellen på et seniorbofællesskab og et ”Seniorhus” er dels størrelse og organisationsform.

Men hvordan ønsker LGBT-befolkningen egentlig at bo, når de passerer de 50? Det vil Out & About gerne vide mere om. Derfor håber vi, at du vil bruge et par minutter på at svare på ni enkle spørgsmål.

Undersøgelsen er slut og du kan læsere mere i Out & Abouts augustnummer.