KULTUR

Er “krigserklæring” strafbar?

Talsmand for Med Grundlov Skal Land Bygges Johnny Noer foran Marmorkirken i København, hvor han fremsætter sin erklæring.
Foto: Med Grundlov Skal Land Bygges/screendump

Er det strafbart når Med Grundlov Skal Land Bygges’ talsmand Johnny Noer omtaler LGBT-miljøet som ”modstander” og fjenden”, og i samme forbindelse minder sine tilhængere om, at foreningen er ”i krig”? Vi har bedt advokat Kim Krarup vurdere udtalelserne.

I går tabte foreningen Med Grundlov Skal Land Bygges den sag de havde anlagt mod staten. De ville have staten dømt for ulovligt at have indført kirkelige vielser for par af samme køn i Folkekirken. Deres argumentation gik hovedsageligt på, at staten havde overtrådt grundloven.

Det vakte naturligvis glæde i LGBT-miljøet, at Østre Landsret dømte til statens fordel.

Men hos Med Grundlov Skal Land Bygges er man naturligvis skuffede. De bragte hurtigt en videoerklæring på deres hjemmeside, hvor talsmanden Johnny Noer redegjorte for deres holdninger til dommen.

I erklæringen omtaler han LGBT-miljøet som ”modstander” og ”fjenden”, og siger direkte til sine tilhængere, at ”Vi er i krig”. Derefter følger en række udsagn med militaristisk tilsnit.

Er det ulovligt?

Det er for mange LGBT’ere en ubehagelig retorik i lyset af massakren på homo-natklubben Pulse i Orlando, og de mange tilfælde af hatecrimes og diskrimination af LGBT’ere i almindelighed.

På Facebook kommenterer Sally Jette Schepelern vores omtale af artiklen, og siger blandet andet:

”At erklære krig mod homoseksuelle er også lovstridigt, da det er forfølgelse af en minoritetsgruppe og vel er indirekte “verbal/psykisk overgreb”.

Det fik os til at kontakte advokat Kim Krarup for en vurdering af Johnny Noers udsagn. I en mail til OAonline siger Kim Krarup:

”Jeg har skimmet dommen og samtidigt spildt ni minutter af mit liv på at høre en kristen fundamentalist gengive eder og smæder eller blot sagsøgernes procedure.

Der er ikke nogle ulovlige udtalelser mod hverken LGBT-miljøet eller samfundet i øvrigt.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at en såkaldt kristen anser søgsmålet for en krig. Det er en meget fundamentalistisk tilgang til en juridisk problemstilling som man ønsker Højesterets stillingtagen til.”

Konklusionen er altså, at Med Grundlov Skal Land Bygges repræsenteret af Johnny Noer ikke overtrædende dansk lovgivning med deres aggressive udsagn. Men retorikken vil næppe medvirke til opbyggelse af gensidig respekt og forståelse.