KULTUR

DiverseCity bekæmper ensomhed i Aarhus

Foto: Holger Munck

Onsdag aften inviterede DiverseCity til en foredrags- og debataften om LGBT-bevægelsens historie, nutid og fremtid. Formålet var at bekæmpe ensomhed.

Diversitet i foredragssalen

Efterhånden som salen fyldtes blev det klart, at DiverseCity havde formået at samle folk fra alle generationer, erhverv, køn og seksualitet.

Lod man blikket kravle rundt i den summende foredragssal inden den første taler gik på, blev det tydeligt netop hvad paraplybetegnelsen LGBT dækker over: en mangfoldig, men forenet gruppe mennesker.

På stolerækkerne sad hundrede smilende mennesker bænket side om side, skulder ved skulder: mænd, kvinder, transkønnede, homoseksuelle, heteroseksuelle, akademikere, faglærte, tykke, tynde, unge og ældre. Forskellige, som de så ud, havde de alligevel fællestræk.

Gennem historien har de stået sammen som minoritetsgruppe om at opnå ligestilling og respekt på lige fod med deres medborgere i Danmark.

Diversitet i Aarhus

DiverseCity er en aarhusiansk forening for akademiske LGBT-personer. Foreningen søger at øge diversiteten i Aarhus, sætte flere farver på byen og udvide mulighederne for akademiske LGBTere gennem – siger de selv – fester, foredrag og bingospil.
I efteråret 2015 modtog DiverseCity en sum penge fra Aarhus Kommune til at bekæmpe ensomhed.

Tilbageblik og fremsyn

Onsdag aften bekæmpede DiverseCity således ensomhed ved at samle en mangfoldig flok til en aften om LGBTeres fortid, nutid og fremtid.

Peter Edelberg, historiker og forfatter, holdt oplæg om LGBT-bevægelsens historie og de udfordringer, bevægelsen dels har stået i tidligere og dem, der gør sig gældende i dag.

Didde Lønne er projektleder i AIDS-Fondet og fortalte om de problemstillinger, LGBT-bevægelsen står over for i dag. Sammen malede Peter Edelberg og Didde Lønne et farverigt billede af, hvad det er, som binder LGBTere sammen.

De fleste kender nok historien om gadekampene omkring Stonewall Inn i New York i 1969. Men der hører mere til den danske LGBT-bevægelses historie end den importerede amerikanske historie oversat til dansk fra originalsprog.

Danmark har sin egen historie og sine egne forgangsmænd, som har banet vejen for den nutid, LGBTere lever i i dagens Danmark.

LGBT-bevægelsen er nået langt og har nu opnået høj grad af frihed og juridisk ligestilling. Men der er endnu et stykke at gå og der er stadig brug for at hele spektret af LGBT-personer står sammen som minoritetsgruppe, for eksempel når det kommer til transkønnedes rettigheder.

Livlig debat

Efter oplæggene begyndte en livlig debat, som strakte sig vidt og afspejlede den mangfoldige deltagerskare.

Hvilken indflydelse har folkeskolen på unges selvopfattelse? Har homoseksualitet noget med generne at gøre? Hvad skal der ske, når vi bliver gamle og skal på plejehjem?

Aftenen sluttede med kaffe og kage, hvor der var lejlighed til at forenes på tværs af forskellighederne og udveksle erfaringer og visioner.