KULTUR

Copenhagen Pride: Nej tak til amerikansk pride-reception

Foto: Modelfoto

Der er ikke ubetinget jubel i LGBT-miljøet efter den amerikanske ambassadør Carla Sands har overrasket ved at videreføre en af forgængeren Rufus Giffords flotteste arrangementer, pride-receptionen i anledning af Copenhagen Pride Week. Ordet ”boykot” summer i miljøet, og Copenhagen Pride har meldt afbud.

Den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford var i flere år vært ved en officiel pride-reception i ambassadørresidensen Rydhave i Charlottenlund. Sidste gang var i 2016, mens der i 2017 ingen reception var, da nytiltrådte præsident Donald Trump endnu ikke havde udnævnt en afløser for Gifford. De populære pride-receptioner blev under Rufus Gifford arrangeret i samarbejde med Copenhagen Pride, og var et populært og prestigefyldt arrangement at deltage i.

Ny ambassadør – ny stil

I september 2017 tiltrådte Carla Sands som ny amerikanske ambassadør i Danmark. Hun har lagt en markant mere tillukket stil end sin forgænger, og deltager sjældent i offentlige arrangementer, eller optræder i medierne. Out & About har således fået afslag på tre forespørgsler om et interview med ambassadør Carla Sands siden nytår.

Overraskende invitation – rygter om boykot

I løbet af den sidste uges tid har den amerikanske ambassade sendt indbydelser til en pride-reception onsdag den 15. august i anledning af Copenhagen Pride Week. Modtagerne er som tidligere år repræsentanter for organisationer og enkeltpersoner i LGBT-miljøet. I år sker det ikke i samarbejde med Copenhagen Pride, men med de britiske, canadiske og australske ambassadører som medværter.

Afbud fra Copenhagen Pride

Fra Copenhagen Prides side er kommunikationschef Thomas K. Rasmussen meget klar, da han beskriver organisationens holdning til invitationen, og rygterne om boykot:

”Jeg er ikke overrasket over, at der er organisationer der overvejer deres deltagelse, for det kommer hurtigt til at lyde lidt hult, hvis man på den ene side kritiserer Trump-regeringen for manglende vilje til at rumme LGBT-personer og tilbagerulninger af LGBT-positiv lovgivning, mens man så samtidig står og drikker champagne med ambassadøren der er repræsentant for selvsamme regering”, siger Thomas K. Rasmussen inden han fortsætter, og uddyber Copenhagen Prides holdning:

”Jeg har ikke hørt hvilke konkrete organisationer det drejer sig om, men i forhold til Copenhagen Prides organisation, så deltager vi ikke i receptionen. Det er dog meget vigtigt for os at understrege, at vores afbud ikke bør påvirke andre organisationers deltagelse. Det er deres helt egen beslutning, og vi vil under ingen omstændigheder forsøge at påvirke dem.”

Copenhagen Pride siger sin mening om Trumps LGBT-politik

Copenhagen Prides afbud til receptionen er meddelt de fire arrangerende ambassadører i et brev den 4. august.
Vi kan fortælle at brevet er underskrevet af Copenhagen Prides forperson Lars Henriksen, og i meget klare vendinger tager afstand fra den førte LGBT-politik under præsident Trump, og de tilbagerulninger af LGBT-rettigheder der sker, og som alt tyder på vil fortsætte fremover.

Lars Henriksen understreger herefter, at han føler, at hans tilstedeværelse ved receptionen ville være en blåstempling af Trump-regeringens politik, og at han på den baggrund venligt takker nej til invitationen.

Copenhagen Prides forperson Lars Henriksen sammen med humørbomben Ole Henriksen ved ambassadør Rufus Giffords pride-reception i 2016. Ole Henriksen var det år vært ved det store prideshow på Rådhuspladsen om lørdagen.
Foto: Pilu Ottosen

Nej tak fra LGBT Danmark

Heller ikke Danmarks ældste LGBT-organisation LGBT Danmark deltager i receptionen. På et møde tirsdag aften har foreningen besluttet, at man ikke deltager, og repræsentanter der har tilmeldt sig, tilbagekalder deres tilmeldinger.

”Vi ønsker ikke at blåstemple den nuværende Trump administrations bagstræberiske tilbagerulning af LGBT-rettigheder ved vores tilstedeværelse. Vi er klar over, at invitationerne muligvis kan opfattes som personlige, men det skal stå helt klart, at der er ingen officiel deltagelse i receptionen fra LGBT Danmarks side”, fortæller LGBT Danmarks forperson Peder Holk Svendsen til Out & About sent tirsdag aften.

Sabaah søger dialogen

Sabaah er også inviteret, og forperson Laeth Shir-Ali fortæller til Out & About, at organisationen deltager i receptionen:

”Vi har en repræsentant til at deltage til ambassadens pride-reception, men det er samtidig med stor bekymring, at vi ser de igangværende tilbagerulninger af LGBT+ rettigheder i USA”, udtaler Laeth Shir-Ali og tilføjer: ”Vi er i Sabaah vant til at tage de svære dialoger med folk der har andre holdninger end os selv, og vi mener, det er vigtigt, at vi holder denne dialog kørende for at kunne skabe forandringer.”
I 2016 deltog Sabaah med en delegation på ikke under fem personer i pride-receptionen.

Out & About deltager med kritiske spørgsmål

Out & Abouts redaktør Brian Kjær Capkan er også inviteret til pride-receptionen, og han har valgt at deltage. ”Jeg deltager som redaktør for Out & About, og ikke om privatperson. Derfor betragter jeg det som en arbejdsrelateret begivenhed, som faktisk ligger på et utroligt ubelejligt tidspunkt midt i den travleste uge på året for os. Men formålet med min deltagelse er ikke at sippe champagne, men at observere hvad der sker, og skrive en artikel om det – og så har jeg et par gode og kritiske spørgsmål med i baglommen til ambassadør Sands. Så må vi se, om hun vil svare på dem,” afslutter Out & Abouts redaktør.

Lokker med biograftur

Mandag tikkede endnu en invitation ind i indbakken hos mange af de samme organisationer og personer. Denne gang til visning af filmen ’Matt Shepard is a Friend of Mine’. Dette arrangement sker i samarbejde med Cinemateket, og blev også arrangeret under Rufus Gifford.

Er tilmeldt Copenhagen Pride Parade

Tidligere ambassadør Rufus Gifford var en populær deltager i Copenhagen Prides store parade, ligesom han også holdt flere taler ved Copenhagen Pride. Men han deltog ikke som privatperson, men i sin egenskab af ambassadør, og sammen med ansatte og andre fra den amerikanske ambassade. I år er den amerikanske ambassade igen tilmeldt, og hvad kan vi så vente os?
Vil ambassadør Sands gå med i paraden? Hvordan vil hun eventuelt blive modtaget af deltagere og publikum? Som ambassadør er hun præsident Trumps repræsentant, og skal stå på mål for hans politik og handlinger. Og den er ikke populær i LGBT-miljøet i Danmark.