SAMFUND

Borgmester i sag om misbrug af privilegier

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ses her ved indvielsen af flagstangen på Regnbuepladsen.
Foto: Brian Kjær Capkan

Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, den homoseksuelle Morten Kabell fra Enhedslisten, er endt i sin egen ”borgmestersag” med beskyldninger om misbrug af privilegier.

Morten Kabells tidligere borgmesterkollega Anna Mee Allerslev fra de radikale måtte efter en lang række personsager om misbrug af privilegier trække sig fra posten som Beskæftigelses- og Integrationsborgmester.

Så vidt ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at gå Morten Kabell på baggrund af den verserende sag, som BT torsdag har på forsiden.

Sagen handler om en ny altan hos Morten Kabells overbo. Den nye altan vil blokere for lyset til hans og kærestens soveværelse, og det mener han ikke, er helt efter bogen.

Derfor stiller Morten Kabell i juli et såkaldt politikerspørgsmål til sin egen forvaltning om altanbyggeriet:

”Der har i ejendommen Torvegade 21‐25 / Wildersgade 29‐31, 1400 K været arbejdet på et altanprojekt, som I glemte at sende i nabohøring,” indleder Morten Kabell mailen.

”Beboerne i Torvegade har af deres overbo fået at vide, at hun skal have altan ud fra køkkenet. Det forundrer beboerne, da de ikke er blevet nabohørt af forvaltningen”, skriver han og gør opmærksom på, at altanen vil blokere for sollyset til hans soveværelse.

Syv efterfølgende spørgsmål handler om, hvorvidt forvaltningen fører tilsyn med den blokering af Wildersgade, som projektet medfører. Desuden vil han vide, om altanfirmaet betaler leje for brug af vejarealet. Han spørger også om hvorfor naboerne ikke er blevet hørt i den konkrete sag, samt på hvilket grundlag overboens byggetilladelse er givet.

Til sidst i mailen skriver Morten Kabell:
”For en god ordens skyld vil jeg huske at gøre opmærksom på, at beboerne i Torvegade er min kæreste og mig.”

Misbrug af privilegeret post

Professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen har læst spørgsmålene fra borgmesteren, og han mener, at Morten Kabell misbruger sin privilegerede post til at få svar i sin egen personlige sag.

”Det er misbrug af en privilegeret post. Det er hans egen personlige sag, som han spørger ind til og beder om svar i, og det er ikke en mulighed almindelige borgere har. Dermed beder han om forskelsbehandling, og det kan man ikke.”

Skærpende omstændighed

Ifølge forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er det en skærpende omstændighed, at Morten Kabell anvender sin borgmestermail til at spørge ind til en sag vedrørende sin lejlighed.

”Det er dybt problematisk, når Morten Kabell sender de her spørgsmål fra sin officielle mail og med borgmesterkasketten på. For han stiller spørgsmålene som den øverste politiske ansvarlige for forvaltningen. Dermed sker der en sammenblanding af privatpersonen og politikeren. Det er chefen, der spørger sin medarbejder nede i systemet om en privat byggesag, og det udsætter medarbejderen for et voldsomt pres”, siger han til BT.

Afviser misbrug

Borgmester Morten Kabell afviser, at han misbruger sin magt som politiker.

”Jeg har ikke nogen sag. Alene der kan man sige, at kritikken fejler. Jeg har ikke nogen byggesag, men jeg kan konstatere, at der er tvivl om, hvorvidt reglerne er blevet overholdt i en byggesag i den ejendom, hvor jeg bor. Jeg går derfor med udgangspunkt i den konkrete sag ind og sikrer mig, at det ikke er er et generelt problem. Derudover spørger jeg ind til fremkommeligheden på Wildersgade som følge af byggesagen, fordi jeg kan se, at byggeriet optager plads, og jeg oplever, at mine naboer klager over det.”

Morten Kabel genopstiller ikke ved kommunalvalget den 21. november.