OPINION

Årets gang i Danmark for LGBT-rettigheder

I 2012 tog Danmark det helt store skrid i retning af at ligestille homoseksuelle med heteroseksuelle. Men behandlingen af transpersoner er stadig under al kritik.

Af Kaj Erik Andersen

Jeg vil starte med, at ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med et stille håb om, at alle mennesker på jorden kan leve i fred og frihed, uanset om de er blå eller røde eller de er til alle regnbuens farver.

Fremskridt i 2012

2012 blev jo året hvor ægtepar, par og enlige fra 1. januar igen kunne blive behandlet gratis for barnløshed med kunstig befrugtning i det offentlige sundhedsvæsen. Lovændringen blev vedtaget i december 2011 med stemmer fra regeringspartierne Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten.

Den helt store og længe ventede landvinding var selvfølgelig, at Folketinget vedtog loven om kønsneutralt ægteskab den 7. juni med 84 stemmer for og 24 imod. For stemte SRSF-regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance. Et flertal af Venstres og Det Konservative Folkepartis tilstedeværende folketingsmedlemmer stemte ligeledes for. Kun hos Danske Folkeparti stemte alle imod.

Loven indebærer at homoseksuelle ligestilles med heteroseksuelle og kan indgå ægteskab på rådhuset eller i kirken, med retten til at kalde sig ægtefæller. Loven trådte i kraft den 15. juni 2012. Det er ægteskabsloven der er ændret, loven der vedrører betingelser og måder for indgåelse af ægteskab. Loven om ægteskabets retsvirkninger ændres først senere.

Allerede da den nye SRSF-regeringen tiltrådte den 3. oktober 2011 betød det nye tider for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, for de havde, som den første regering i danmarkshistorien, et særskilt afsnit om lgbt-rettigheder i deres regeringsprogram, som indeholdt de ligestillingstiltag de ville gennemføre.

Transpersoner behandles dårligt

For transpersoner var året 2012 ikke lykkens år. De står stadig som sindslidende på Sundhedsstyrelsens sygdomsliste.

Kravet må være, at de fjernes fra listen, det kønsneutrale cpr-nummer indføres, de skal have mulighed for at skrifte kønsidentitet, uanset om de ønsker kønskorrektioner eller ej. Rigshospitalets Sexologiske Klinik må fratages sin altdominerende magt over transpersoners liv og fremtid.

Men det år der snart rinder ud betød også et kæmpe tilbageskridt for transpersoner, idet Sundhedsstyrelsen henstillede til en gynækolog, at han skulle stoppe hormonbehandling af transkønnede. Dermed står mange transmænd og -kvinder uden mulighed for at få deres livreddende behandling.

Sagen Fernanda Milan

Udvisningen af den transkønnede kvinde, Fernanda Milan, startede i august. Hun kom til Danmark fra Guatemala med ønsket om et bedre liv. I sit hjemland havde hun været forfulgt fordi hun var transkønnet og rettighedsaktivist. Men det gik helt galt i Danmark under hendes ophold i Sandholmlejren. For det første blev hun placeret i mandefløjen, hvor hun blev voldtaget adskillige gange, ydermere viste lejrens ledelse en total mangel på forståelse for, hvordan man behandler transpersoner der søger asyl. Derfor flygtede hun nok engang og overlevede ved at prostituere sig.

Da udvisningskendelse kom, rejste der sig en storm af protester og en udskriftsindsamling blev sat i gang. Desuden fik sagen en omfattende pressedækning. Alt imens arbejdede LGBT Danmark på de indre linjer med at påvirke de danske myndigheder.

Det fik Flygtningenævnet til at udskyde udvisningen i september. I november meddelte LGBT Danmarks retspolitiske talsperson, Søren Laursen, at Flygtningenævnet fremover ville anerkende køn og seksualitet som muligt asylmotiv.

Det er heller ikke for tidligt, at de danske myndigheder begynder at lade asylpolitikken følge internationale regler og konventioner. Der skulle jo gerne være til at se forskel på holdningen til asylansøgere nu hvor vi har fået en ny regering, efter ti år hvor Dansk Folkeparti har fået et hav af stramninger trumfet igennem. Men jeg tror, at det ikke sker uden sværdslag fremover, for store dele af Christiansborg er inficeret af DF’s flygtninge stramnings-bacille.

Regeringen kritiseres

Der er dog ikke tilfredshed med alt hvad SRSF-regeringen fortager sig. Mod slutningen af året kritiserede LGBT Danmark regeringen for manglende LGBT-koordinering. Foreningen skrev bl.a. til statsminister Helle Thorning-Schmidt, at de ” var bekymrede over, at regeringen havde valgt ikke at give en af ministrene det koordinerende ansvar for LGBT-området – i modsætning til alle de af vore nabolande, vi normalt sammenligner os med.”

Håb for 2013

Lad os håbe, at 2013 bliver fremgangsrigt når det gælder lgbt-rettigheder, både i Danmark og ude i verden. Der er nemlig stadig store sorte pletter på verdenskortet. De lande der forbyder homo- og biseksualitet og nægter at anerkende transpersoner, må udsættes for maksimalt pres fra lgbt-rettighedsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer og regeringer.