KULTUR

Velkommen til det nye Out & About

Out & About er et medie for alle, men specielt for hele LGBT+ segmentet, som vi er forpligtet overfor.
Foto: © Can Stock Photo / damedeeso

Gennem det seneste godt halve år har vi været i gang med at se på og ”genfortolke” Out & About som medie i sig selv – og den måde mediet har set ud som webmedie de senere år.

Der har været behov for at forny den teknologi, som Out & About har ligget på. Det har været en arbejdskrævende proces. Men nu er vi klar til at vise det nye medie frem.

Den nye platform har også givet os muligheder for nye formater på siden, heriblandt podcasts og videokanaler. På sigt vil vi introducere nye idéer både indholdsmæssigt og i forhold til formater.

På den redaktionelle side er der også sket forandringer til en ny struktur og en ny redaktion. Som medie er vi selvfølgelig stadig et medie for, af og med hele LGBT+ segmentet, som vi er forpligtet overfor. Vores værdier må derfor også selvsagt være åbenhed, inklusion, tolerance, repræsentation og viljen til dialog, debat og formidling. 

Nye og gamle ansigter

Som så mange andre medier, er Out & About også afhængig af økonomi til driften. Derfor har vi besluttet, at redaktionen fremadrettet bliver drevet af frivillige hænder. Det kræver både vilje og energi, og redaktionen består nu og fremadrettet af dygtige folk, der har været med i mange år, og nye folk, der nu bidrager til drift og indhold af mediet med fornyet kraft og med nye vinkler.

Men vi har stadig plads til flere frivillige. Så mener du at kunne bidrage med indhold og/eller gode idéer, så hører vi gerne fra dig.

Da vore ambition er at dække hele LGBT+ miljøet i Danmark og dække de begivenheder og holdninger, der rører sig i vores miljø, i organisationerne, ude i landet og ved events af alle regnbuens farver, så håber vi også at finde frivillige rundt om i landet, der kan bidrage med indhold.

Planen var at lancere det nye Out & About med en reception og præsentere de gode kræfter bag mediet. Men i disse ekstraordinære tider bliver vi nødt til at lancere mediet på en lidt mere ydmyg facon.

Vi håber du vil tage godt imod det nye Out & About

Team Out & About

 

Læs også: Out & About lever og kæmper videre!