SAMFUND

Transkønnede raske fra nytår

Politikerne i Folketingets sundhedsudvalg er enige om, at transkønnethed ikke længere skal ses som en psykisk sygdom. Fra nytår fjerner Sundhedsstyrelsen transkønnethed fra listen over diagnoser for psykiske sygdomme.

Det oplyser Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

”Transpersoner i Danmark føler, at det er stigmatiserende, at de står under diagnosen “psykisk lidelse” over adfærdsforstyrrelser”, siger han.

”Så bliver Danmark det første land i verden, som fjerner transkønnethed som diagnose på listen.

Sundhedsudvalget har vedtaget, at transkønnethed fra nytår fjernes fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiske lidelser, hvis FN’s Verdenssundhedsorganisation (WHO) ikke har gjort det inden da.

Det glæder menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Organisationen har sammen med de transkønnedes organisationer længe presset på for at få fjernet begrebet fra listen.

”Det er et kæmpe skridt – ikke kun for de danske transkønnede, men for transkønnede over hele verden, at de danske politikere så tydeligt har sagt ja til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser”, siger Trine Christensen, Amnestys generalsekretær.

Hun roser også regeringen, som har presset på i WHO for at få ændret systemet for diagnosekoder.

Facebook bobler

På de sociale medier bobler debatten, og mange er glade. For eksempel skriver Simon Gjerløv i sin statusopdatering:

”Jeg er med et “trylleslag” blevet erklæret “rask” i dag. Ikke at jeg har været syg. Men et enstemmigt Folketing vedtog i dag, at F64.0 Transseksueldiagnosen, der er betingelsen for at kunne få behandling i Danmark, skal flyttes fra listen over psykiske sygdomme. Så venner: Jeg er officielt ikke længere psykisk syg, jeg er bare transkønnet!”

Men der er også en lille slange i Paradis, og LGBT Danmark skriver i en udtalelse:

”LGBT Danmark er betænkelige ved, at Folketinget fastholder et udredningsforløb, hvor en gatekeeper afgør transkønnedes skæbner. Det er vigtigt for LGBT Danmark, at flytningen af diagnosekoderne udmøntes i konkrete ændringer, således at transkønnende får selvbestemmelse. Det enkelte menneske er bedst til at træffe beslutninger om eget liv. Vi vil kæmpe videre for informeret samtykke,” siger Linda Thor Pedersen.

Du kan læse hele LGBT Danmarks udtalelse her.

Der er i dag taget et kæmpe skridt i den rigtige retning, men ud fra LGBT Danmarks udtalelse kan vi konkludere, at kampen fortsætter.

Se også: Transkønnede og transkønnedes rettigheder