SAMFUND

Ny formand for Hiv-Danmark

Helge Kvam er nyvalgt formand for Hiv-Danmark.
Foto: Privat

Patientforeningen Hiv-Danmark præsenterer i dag en ny bestyrelse med udskiftning på alle de centrale poster.

Efter at have siddet i formandsstolen siden 2010 takkede Helle Elena Andersen af som formand, og sammen med hende den hidtidige næstformand Jacob. Begge har haft fantastiske oplevelser i foreningen, men fandt tiden moden til at træde tilbage.

Ny formand er Helge Kvam, og Michael Alexander Eckmann og Lillian Christoffersen er henholdsvis næstformand og kasserer.

Den nye bestyrelse overtager ledelsen i en forening, der i de seneste år har oplevet en vigende økonomisk opbakning.

”Vores faldende indtægter er sket på en lykkelig baggrund – nemlig at hiv ikke længere er en dødelig sygdom. Det er fantastisk. Men det må ikke få os til at glemme, at det langt fra altid er uproblematisk at leve med en hiv-diagnose,” siger den nye formand for Hiv-Danmark Helge Kvam.

Stigmatisering og følelsen af ensomhed er et par af de udfordringer, mange hiv-positive stadig oplever. En del vælger at holde deres diagnose helt eller delvist hemmelig af frygt for omverdenens reaktion.

”Derfor kan vi ikke ofte nok gentage, at hiv-positive i behandling ikke smitter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre,” siger Helge Kvam.

Han ser desuden en væsentlig opgave i at være med til at skabe netværk, bekæmpe diskrimination og i det hele taget støtte hiv-positive i at leve deres liv med hiv på en meningsfuld måde.

”For at kunne det, kommer vi også i fremtiden til at bede om opbakning – både økonomisk og moralsk – til vores arbejde,” siger Helge Kvam.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt på Hiv-Danmarks årsmøde den 27. april i år og konstituerede sig søndag. Arbejdet i Hiv-Danmark hviler primært på frivillige kræfter. Det gælder også arbejdet i bestyrelsen. Ingen af de valgte medlemmer modtager løn for deres indsats.