Dansk HOMO-Historie

Navneskifte til ”Forbundet af 1948” (1949)

I starten af 1949, kunne Forbundet af 1948 offentliggøre det symbol hvorunder forbundet de kommende år ville markedsføre sig. De to hænder der mødtes i et kraftigt håndtryk under et grønt firkløver. Symbolet der både kunne fås som fingerring, slipsnål eller mærke i jakkeopslaget, blev et diskret kendetegn for homoseksuelle gennem mange år.
Foto: Vennen 1949

Kort tid efter det første nummer af ”Vennen” udkom, blev foreningen kontaktet af en religiøs nonneorden der hed ”Kredsen af Sankt Hans Dag 1887”, der også havde deres navn registreret med forkortelsen ”Kredsen”. Da de ikke ønskede at blive forvekslet med den nye forening, truede de med sagsanlæg, hvis foreningen ikke skiftede navn.

Da man ikke var interesseret i en retssag og dermed megen opmærksomhed, ændre den nye forening den 3. marts 1949 navn til ”Forbundet af 1948”, et navn man beholdt uændret helt frem til 1968.

Efter navneskiftet i 1949 anmeldte “Forbundet af 1948” sit nye navn til foreningsregisteret, men der skulle gå mange år, før foreningen blev optaget.

Axel Axgil beskriver i bogen “Homofile kampår,”  om et møde mellem ham selv, Helmer Fogedgaard og daværende justitsminister Helga Pedersen, som blandt andet udtalte følgende om sin holdning til homoseksualitet: “Jeg skal svare dem kort: Jeg mener, at der bør tales så lidt som muligt om det”.

Først i april 1952 kommer det første officielle afslag på ansøgningen om optagelse i foreningsregisteret, hvoraf dem med tydelighed fremgik hvad problemet var, nemlig angsten for, at unge ville blive “forført” til homoseksualitet og kombineret med en generel uvilje mod, at blive konfronteret med eksistensen af homoseksualitet.

I afslaget stod der også at Forbundets virksomhed i høj grad byggede på, at man gennem sammenkomster og på anden måde, bland andet udgivelse af et medlemsblad, ville bringe homo-og biseksuelle personer i kontakt med hinanden på en måde, der åbnede mulighed for påvirkning af helt unge mennesker og for at vække offentlig forargelse, og ikke på det i formålsbestemmelsen anførte, at udføre oplysnings- og hjælpevirksomhed.

I 1968 blev kom endnu et afslag på en ansøgning, her var begrundelse, at navnet Forbundet af 1948 var for upræcist.

Forbundet vedtog så tilføjelsen “Landsforening for homofile” og søgte igen, men fik endnu et afslag, denne gang med henviste til afslaget fra 1952 og at man ikke havde ændret opfattelse af foreningens karakter siden da.

Først efter at foreningen i 1969 indankede denne afgørelse til handelsministeren, blev Forbundet af 1948 endelig, i november 1969, som verdens første forening for homoseksuelle optaget i et statsligt foreningsregister.

 

Læs også: Nyt blad “Vennen” (1949)