LGBT Danmark flytter

LGBT Danmark har længe søgt efter nye og større lokaler til aktiviteterne, og nu er det lykkes. Snart flytter man ud af de snævre lokaler i Nygade.

Dem der har besøgt LGBT Danmark i Nygade ved, at nok er der hjerterum, men albueplads er der ikke meget af. Lokalerne er både kontorer, mødelokaler og hjemsted for LGBT Biblioteket, som har mere end halvdelen af sine flere tusinde bind opmagasineret på en anden adresse.

Men LGBT Danmark har vokseværk, både i forhold til projekter, frivillige og ansatte, og derfor har større lokaler forståeligt længe været på ønskesedlen.

”Flytter sammen” med AIDS-Fondet

Den nye adresse er Vestergade 18 E, 4. sal, som er etagen over AIDS-Fondet. Den præcise dato for flytningen er endnu ikke fastsat.

”I vores nye lokaler glæder vi os til at i fællesskab at opbygge det fremtidige LGBT Danmark samt at favne endnu bredere. Vi har mange spændende projekter i støbeskeen, og disse nye fysiske rammer er med til at sikre LGBT Danmarks fortsatte udvikling”, skriver LGBT Danmark fredag i sit nyhedsbrev til medlemmerne.

”Vi vil over det næste stykke tid udarbejde en plan for den bedst mulige udnyttelse af vores nye kvadratmeter. Dette vil ske i et samarbejde mellem samtlige grene af foreningen, altså både frivilliggrupper, politiske udvalg, landsledelse samt sekretariatet, som alle har deres daglige gang i lokalerne”.