Handi-LGBT – En minoritet i minoriteten

Tina Isabella Nielsen, Michael Møller, Kim Vegge, Adem Sommer og Lena Holmberg til møde i Handi-LGBT.
Foto: Trond Alexander Tune

Handi-LGBT er en gruppe under LGBT Danmark, der mødes på Islands Brygge hver anden tirsdag i lige uger.

For 25 år siden oprettede Sus Friis og Kim Vegge en gruppe for homoseksuelle med handicap. Dengang hed gruppen Pandora, men gruppen har senere skiftet navn til Handi-LGBT.
”Vi mødes hver anden tirsdag i lige uger og arbejder både socialt og politisk,” siger Lena Holmberg.

”Vi er en minoritet i minoriteten,” siger hun og fortæller, at det på grund af de mange trapper i Københavns Indre By kan være svært for mennesker i kørestol at komme ind på for eksempel barerne i LGBTQ-miljøet og i LGBT Danmark, hvor Handi-LGBT ellers er tilknyttet.

”Vi plejer at sige, at vi kun kan blive luftet om sommeren,” griner Lena Holmberg og fortæller, at gamle damer kan finde på at sige, at det er godt, at kørestolsbrugerne kan ”blive luftet”, når de ser dem om sommeren på for eksempel Regnbuepladsen uden for Oscar.

Mødes på Islands Brygge

”Nu skal det heller ikke lyde negativt det hele. Men vi er udfordret, fordi vi ikke har adgang til mange steder,” siger Lena Holmberg.

Derfor mødes Handi-LGBT i Kulturhuset Islands Brygge, hvor der ikke er trapper, der forhindrer adgang for mennesker i kørestol.

”LGBT Danmark sender os mails, som de jo skal. Men vi kan ikke komme til arrangementerne, fordi lokalerne i Nygade er fyldt med trapper,” siger Kim Vegge, som stadig er med i gruppen.

”Vi er ikke sure på LGBT Danmark, men vi synes, de går glip af noget. Måske skulle de komme ud til os her på Islands Brygge engang imellem, for eksempel når de holder kaffemøder,” siger Sus Friis.

”Så kunne vi føle os mere inkluderet i, hvad LGBT foretager sig,” siger Kim Vegge.

Lena Holmberg understreger, at LGBT Danmark har gjort meget godt for LGBTQ’ere med handicap. LGBT Danmark tog blandt andet initiativ til Handicappolitisk Forum, som dog senere gik i sig selv.

”LGBT Danmark er jo en forening baseret på frivilligt arbejde, og det er ikke altid, at folk har tid,” siger Lena Holmberg.

Synlig i gadebilledet

Synlighed i gadebilledet er vigtig for Handi-LGBT, siger en af gruppen yngre aktivister, den 27-årige Tina Isabella Nielsen. Derfor har flere af gruppens medlemmer deltaget i paraden ved Copenhagen Pride.
Den 23-årige Adam Sommer gik i 2016 med i priden sammen med Amnesty, og i 2015 var han med på LGBT Ungdoms vogn. Og nu kunne han godt tænke sig, at Handi-LGBT arrangerer en selvstændigt indslag til næste pride, hvis han kan få nok med til det.

”Vi er jo så få i gruppen. Derfor har vi ofte gået sammen med andre grupper, blandt andre Kafe Knud og Sammenslutningen af unge med handicap,” fortæller Lena Holmberg, som kan huske Europride i 1996, hvor gruppen havde deres egen vogn med i paraden.

”Det var også det år, hvor vi sprang ud i faldskærm,” fortæller Kim Vegge. Det var ham og Lena Holmberg, som tog det helt store udspring fra et fly, ved Tune Lufthavn. Faldskærmsudspringet gennemførte de nogle måneder før Europriden i 1996.

Nye kræfter

Lena Holmberg, Sus Friis, Kim Vegge og Michael Møller har gennem mange år været blandt de drivende kræfter i Handi-LGBT.

”Nu har vi været i gang i 25 år, og vi fire synes, at der skal nye kræfter til. Det lyder så bombastisk, men vi fire træder tilbage fra den aktive del og fortsætter som menige medlemmer,” siger Lena Holmberg.

”Pensionistgruppen træder tilbage,” griner Kim Vegge.

I stedet for bliver Adam Sommer den ny talsperson for gruppen.

”Han bliver vores nye kaptajn,” fastslår Sus Friis.

”Det sker til 1. juni, men han begynder lige så stille at blive viklet ind i det nu,” siger Sus Friis.

”Det er tid til et generationsskifte,” siger Lena Holmberg.

Plads til alle

Mange af deltagere i Handi-LGBT er spastikere. Men der er plads til alle LGBTQ’ere med handicap, understreger Adam Sommer og Tina Isabella Nielsen.

Noget af det første Adam Sommer vil arbejde med som leder af gruppen er at få en hjemmeside stablet på benene.

Indtil da kan du læse mere om gruppen på Facebook under Handi LGBT eller på lgbt.dk under Netværk.