KULTUR

Årets laks 2015 går til CPR-kontoret

Foto: Trond Alexander Tune

Som den første myndighed nogensinde modtager CPR-kontoret LGBT Danmarks pris: Årets Laks.

Den banebrydende lov om juridisk kønsskifte trådte i kraft blot tre måneder efter at den var vedtaget hvilket skabte nogle overordentlige problemer med det eksisterende CPR-system.

CPR-kontoret var hurtige til at løse dem og samtidig meget opmærksomme på hvordan de på bedste vis kunne møde borgeren. Derfor kunne chef for CPR-kontoret, Carsten Grage stolt modtage Årets Laks på scenen ved det store Pride show.

Forvoldte problemer

Det at skifte CPR-nummer i Danmark er ikke nogen helt lille ting, for som bekendt bruges vores personnummer i rigtig mange systemer.

Da dagen kom hvor det blev muligt juridisk at skifte køn var man i CPR-kontoret parat til at behandle de mange sager som var kommet ind. Desværre opstod der mange problemer og mange oplevede at deres e-Boks blev lukket og dermed mistede kontakten til de offentlige myndigheder.

CPR-kontoret tog ansvaret på sig og ringede rundt til de pågældende personer og fik dem guidet igennem problemet.

Ligeledes udformede CPR-kontoret flere forskellige anvisninger og skrivelser som skulle guide borgeren igennem besværet. Her var LGBT Danmark ikke helt tilfredse med ordlyden og forslog en anden, som CPR-kontoret med glæde tog til sig.

“Vi synes det er forbilledlig optræden af en offentlig myndighed. CPR-kontoret vidste, at transkønnede borgere stod til at få en masse besvær, og de reagerede prompte. Man var lydhør i forhold til, hvordan man bedst møder borgeren. Det er borgeren før systemet. Det er ansvarsfuldt. Det er prisværdigt – og derfor går Årets Laks til CPR-kontoret,” udtaler talsmand for LGBT Danmark, Søren Laursen.