SAMFUND

Autister er oftere LGBT+ personer

Mange autistiske mennesker har en dobbelt sårbarhed, fordi de udover deres handicap også er LGBT+ personer. Landsforeningen Autisme deltager som den eneste handicaporganisation i Prides i Danmark, fordi handicap, køn og seksualitet har sammenspil for foreningens medlemmer.

Landsforeningen Autisme har lavet en rundspørge blandt deres medlemmer, der viser en høj andel af LGBT+ personer sammenlignet med befolkningen generelt. Mens man almindeligvis siger at ca. mellem 7 og 10 % af befolkningen er LGBT+ personer, viser en rundspørge blandt Landsforeningen Autismes medlemmer at hele 47 % er ikke-heteroseksuelle og 11,4 % er ikke-ciskønnede – det vil sige de er enten transpersoner, nonbinære eller på anden vis mellem køn.

”Autistiske mennesker føler sig ofte mindre bundet af kulturelle normer, måske fordi de ikke bygger på konkrete data og faktuel viden som når det gælder køn og seksualitet,” siger Heidi Thamestrup Formand for Landsforeningen Autisme. Hun mener, det kan være en del af forklaringen på, hvorfor personer med autisme er overrepræsenteret blandt LGBT+ personer.

Amerikansk forskning peger i samme retning. En undersøgelse af personer med autisme seksualitet viser at hele 70 % af respondenterne med autisme definerede sig som ikke-heteroseksuelle, mens det blot var 30 % for testgruppen. Et andet amerikansk forskningsprojekt peger på, at det er mere end 7 gange større sandsynligt at en person med autisme er transperson eller non-binær end en person, der ikke har autisme.

 

Dobbelt udsathed

”Vores medlemmer, der er LGBT+ personer oplever en dobbelt udsathed. De oplever fordomme både for at være fx biseksuelle og for at være autister. Samtidig er der mange fordomme om personer med handicaps seksualitet. Fx at autister ikke kan have en seksualitet, eller at de ikke har empati eller følelser for andre” fortæller Heidi Thamestrup.

Det er den dobbelte udsathed som Landsforeningen Autisme italesatte under Priden i København, hvor mere end 50 medlemmer af foreningen deltog.

”Vi deltager Prides og kaster os ind i LGBT+ sagen som forening, fordi vores medlemmer ønsker det, og fordi vi anerkender forskellighed, både neurologisk og seksuelt. Fordomme og diskrimination rammer hårdt i sammenspillet mellem køn, seksualitet og autisme, derfor giver det mening for os at deltage som handicaporganisation”, siger Heidi Thamestrup til Out&About.