SAMFUND

Update: Pride flag rejst på rådhus trods protest

Trods protest fra Martin Henriksen, så vejer Pride flaget ugen ud ved Stevns kommunes rådhus i Store Heddinge.
Foto: Henrik Sieben.

Dårligt var prideugen kommet i gang, førend der var protester mod regnbueflaget på kommunal bygning. Det har dog ikke ændret på noget. Så nu vajer Pride flaget ved Rådhuset i Stevns kommune.

Det tidligere hovedbestyrelsesmedlem, tidligere kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti, nuværende medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns kommune, den nu partiuafhængige Martin Henriksen, tordnede op mod pride ugen mod den østsjællandske kommune.

Det skete i et læserbrev i Stevnsbladet med overskriften Stevns kommune bør ikke flage med regnbueflaget.

Stevns kommune markerede sidste år prideugen ved at flage med regnbueflaget på den kommunale flagstang ved rådhuset i Store Heddinge. Allerede dengang tog Martin Henriksen afstand fra det. Han mener, at der kun må flages med Dannebrog, det færøske og grønlandske flag på de nationale flagdage for disse. Eventuelt ved besøg fra udlandet kan kommunen passende flage med gæsternes nationale flag på selve dagen, mener han.

Martin Henriksen mener desuden at ”regnbueflaget symboliserer også i bred forstand regnbuebevægelsen, som i årevis blandt andet har arbejdet for, at selv små børn skal tage stilling til, om de befinder sig i det rigtige køn.”

I læserbrevet tog han også resten af kommunens borgere til indtægt for hans eget synspunkt.

”Det er heller ikke min oplevelse, at der hos borgerne i Stevns kommune er bred opbakning til de politiske og ideologiske synspunkter som Pride og regnbuebevægelsen repræsenterer.

Selvom Martin Henriksen var mod rejsningen af Pride flaget i den kommunale flagstang, så fik han ikke magt, som han havde agt. Således var Prideflaget rejst ved pride ugens begyndelse, og det vajer ved rådhuset i Store Heddinge ugen ud.

Læs også: Smuk fællessang under Prideugen