SAMFUND

Tvivl om bevilling til LGBT Asylum. Interview med Generalsekretær Yanaba Mompremier Rymark Sankoh

Der er skabt usikkerhed om LGBT Asylums driftsbevilling.

Frustration over, og direkte konsekvens ved, melding om tilbageholdt bevilling, der har ramt LGBT Asylum. Vi har hørt Generalsekretæren om situationen.

I sidste uge blev der pludselig skabt tvivl om LGBT Asylums driftsbevilling, som de var tildelt via Finasloven 2024. Penge som de var lovet og havde planlagt ud fra.

De, blev orientereret om, at de muligvis mister hele deres driftsbevilling med tilbagevirkende kraft fra januar 2024. Dette sker, fordi man ønsker at spare på dette område.

Mange andre organisationer fik samme orientering, og det fik dem til at udsende et fælles opråb, i en pressemeddelelse. Du kan læse hele meddelelsen her.

De skriver blandt andet:
”Organisationerne undrer sig over besparelserne, og at man ikke kan regne med, at bevillingerne på den vedtagne finanslov står til troende. Det åbner jo for et principielt spørgsmål, når organisationer og andre ikke kan regne med det, som er står i finansloven. De største tabere bliver de mennesker, som har brug for støtte og hjælp til at skabe sig en velfungerende tilværelse i Danmark. Mennesker som er flygtet fra krig og kriser, ofre for æresrelateret vold og negativ social kontrol, minoritetsetniske kvinder uden beskæftigelse samt sårbare børn og unge”.

Utryghed og en følelse af uretfærdighed

Besparelserne vil få store konsekvenser for LGBT Asylum.
Vi sat LGBT Asylums Generalsekretær Yanaba Mompremier Rymark Sankoh stævne, til lidt spørgsmål om situationen.

I Finasloven 2024 blev der vedtaget en driftsbevilling til jer. Denne er lige nu tilbageholdt, grundet drøftelserne om besparelser, og det er ej sikkert at i får den alligevel. Hvordan reagerede du på den nyhed?

”Jeg blev chokeret, beskeden kom som lyn fra en klar himmel. Og både internt i LGBT Asylum og vores eksterne samarbejdspartnere er mildest talt bestyrtede over, at en vedtaget driftsbevilling kan tilbageholdes med tilbagevirkende kraft”.

Hvordan er stemningen hos jer, hvordan er det at være Generalsekretær lige nu?

”Da besparelserne er med tilbagevirkende kraft, har jeg været nødsaget til hurtigt at afskedige en medarbejder. Det er jo sket pludseligt og uden, vi var forberedt på dette – så både ansatte, frivillige og medlemmer er ramt af utryghed og en følelse af uretfærdighed, og at det økonomiske fundament, som burde være stabilt, ikke er til at regne med”.

LGBT Asylum Generalsekratær ,Yanaba Mompremier Rymark Sankoh.
Fotograf: Tautvyde Andersen.

Dybt problematisk og uhensigtsmæssigt

I havde fået bevillingen, nu er den tilbageholdt. Hvordan har du det med at de skaber tvivl om at man kan regne med en vedtaget finanslov?

”Jeg mener, det er dybt problematisk, at vi ikke kan regne med de statslige midler, som er bevilget til os og besluttet i Finansloven. Grundlaget for det, som skulle være vores sikre driftsbevilling, er blevet rystet – og det sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi fremadrettet kan regne med de statslige midler, vi får bevilget. Det er foruroligende og dybt uhensigtsmæssigt og skaber endnu mere usikkerhed for driften af vores organisation”.

Hvilken konsekvens har det for jer i nuet?

”Det har den helt klare konsekvens, at jeg er blevet nødt til at afskedige en medarbejder og justere vores projekter og programmer”.

Hvad vil der ske, hvis bevillingen bliver fjernet. At den bliver en del af besparelserne. Hvordan ser fremtiden så ud for jer?

”Det betyder selvfølgelig, at vi har færre ressourcer til at udføre vores arbejde. Og hvis driftsbevillingen ryger, betyder det, at vi må genbesøge vores projektfinansierede indsatser, for hvis basale driftsmidler forsvinder, må vi se, om vi kan omprioritere nogle af vores begrænsede midler. Det må vi forsøge at gøre, så det rammer vores målgrupper mindst muligt. Endelig sender det jo et politisk signal om, at LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge ikke er en politisk prioritering for regeringen at støtte. Heldigvis har vi nogle stærke samarbejder med fonde, som nu bliver en endnu vigtigere del af vores arbejde”.

Til kamp med dialog

Hvad gør I for at bekæmpe besparelserne og at det er jer der bliver ramt?

”Vi forsøger at gøre opmærksom på hvilken samfundsopgave, vi løfter i LGBT Asylum. Vi er den eneste organisation i Danmark, som har specialiserede tilbud til LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge.

Vi er i dialog med relevante ordførere på Christiansborg, som kæmper for os. Vi er virkelig taknemmelige for den støtte, som flere Christiansborg-politikere på tværs af partier viser os. Queer organisationerne på tværs af landet har ligeledes bakket os op og udsendt et fælles notat til ministre og politikere. Derudover er vi del af en samlet pressemeddelelse udsendt af alle de organisationer, som er ramt af de udmeldte besparelser. Vi gør, hvad vi kan for at synliggøre situationen, da mange ikke ved, hvad der foregår. Information har skrevet en artikel, hvor vi er kommet til orde, og vi håber i skrivende stund at få publiceret en fælles kronik fra queer organisationerne. Og I Out and About dækker I jo også nyheden, ligesom vi forsøger at nå ud via vores sociale medier”.

Så I føler at der er åben for dialog? At I lyttet til?

”Ja, det synes jeg. Der er bred forståelse for, at situationen er uholdbar”.

Stærke fonde støtter op

Tror du det er muligt at kunne finde andre måder at sikre foreningen økonomisk på?

”Ja, det er der. Vi har nogle stærke fondssamarbejder, og disse vil vi arbejde for at udbygge endnu mere. Vi er indskrevet med indsatser i Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser i København og LGBT+ Handleplan i Aarhus, og vi håber, at kommunerne vil finde finansiering til indsatserne, som allerede er politisk besluttet at støtte, hvis der kan allokeres finansiering”.

Er det danske asylsystem gearet til selv at kunne støtte, rådgive og hjælpe LGBT+ asylansøgere?

”Nej. Vi samarbejder med Udlændingestyrelsen og aktørerne på området, og det er helt afgørende for LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge, at vi som organisation kan tilbyde målrettet og specialiseret rådgivning og støtte til målgruppen – ligesom rådgivning af fagpersoner. Det gælder i øvrigt også på integrationsområdet, altså for dem, der har fået asyl”.

Katastrofalt hvis driftsbevillingen mistes

Hvis du skulle komme med en kort salgstale. Hvorfor er LGBT Asylum så vigtig at bibeholde?

“Vi er den eneste organisation i Danmark, der tilbyder landsdækkende specialiserede tilbud til LGBT+ flygtninge og LGBT+ asylansøgere, samt rådgivning af asylcentre og kommuner. Det vil være katastrofalt for både målgruppen og vores samfund, hvis vi mister muligheden for at fortsætte vores arbejde, som har dokumenterede positive resultater. Vi har en international forpligtigelse til at beskytte LGBT+ personer på flugt. Homoseksualitet er kriminaliseret i 69 lande. Mange LGBT+ personer risikerer forfølgelse, lange fængselsstraffe og dødsstraf. Den rådgivning, som LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge modtager hos os, er helt afgørende for deres mulighed for beskyttelse og integration. Og vores psykosociale netværksaktiviteter er afgørende for at starte et nyt liv i Danmark”.

Vi har også forsøgt at få Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsministeren i tale. Men han og ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.