KULTUR

Regnbueflaget får konkurrence i ny flagstang

Den nye flagstang på Regnbuepladsen bliver ikke kun for regnbueflaget, som det ellers var opfattelsen.
Foto: Brian Kjær Capkan

Den kommende flagstang på Regnbuepladsen bliver ikke kun til regnbueflaget, som det ellers var oplægget fra starten, og som det blev politisk vedtaget.

Søndag indvies flagstangen på Regnbuepladsen i København. Taler vil blive holdt, og der vil blive serveret glas med bobler. Men har projektet bevæget sig bort fra det der oprindeligt blev vedtaget?

”…en flagstang med regnbueflaget…”

Copenhagen Prides ønske om en flagstang på Regnbuepladsen i København, som permanent skal flage med det ikoniske regnbueflag, kom i december 2016 på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget.

Med stemmerne 8-1 blev følgende beslutning vedtaget:

”Københavns Kommune ønsker at opstille en flagstang med regnbueflaget på Regnbuepladsen, idet regnbueflaget repræsenterer værdier, der er så betydningsfuld en del af Københavns identitet og historie, at det er i kommunens interesse at markere mangfoldigheden i København og for at understøtte valget af vejnavnet Regnbuepladsen.”

Så begejstret var kommunen, at ordvalget i beslutningen mere end antyder, at flagstangen ses som en kommunal opgave og et kommunalt ønske. Regnbueflaget nævnes specifikt to gange i beslutningsteksten.

Miljøet fandt pengene

Finansiering af flagstang, flag og vedligeholdelse var ikke nævnt i beslutningsteksten ud over, at partierne bag beslutningen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne beder Teknik- og Miljøforvaltningen om at søge fondsfinansiering til opstillingen og drift af en flagstang med regnbueflag på Regnbuepladsen.”

Så pengene skulle findes andre steder end i det kommunale budget. I starten af april kunne Copenhagens Prides forperson Lars Henriksen meddele, at ”Københavns Kommune og Copenhagen Pride er enige om finansieringen. Vi har længe ønsket at få regnbueflaget til at vaje på Regnbuepladsen, og vi håber derfor på opbakning fra LGBTQIA-miljøet, både private og organisationer, så vi sammen kan få det til at blive virkelighed.”

Opbakningen fra miljøet var massiv, og Copenhagen Prides andel af finansieringen på 30.000 kroner blev fundet via crowdfunding på under 20 timer.

Også plads til andre flag end regnbueflaget

Out & About har spurgt Copenhagen Pride, hvordan man vil forholde sig, hvis andre ønsker at flage i flagstangen med et af miljøets efterhånden mange flag.

”Det er rigtigt, at det er Copenhagen Pride som er initiativtager til det permanente regnbueflag, og regnbueflaget er mere end noget andet hele pride-bevægelsens globale symbol. Det vil selvfølgelig også sige, at det favner bredt og i sig selv ikke udelukker nogle grupper, men bliver betragtet som hele LGBTQIA-bevægelsens flag,” svarer Copenhagen Prides kommunikationsansvarlige Thomas Rasmussen.

Han uddyber også, at de enkelte bogstaver og grupper i miljøet med tiden har lavet egne flag for at sætte fokus på netop deres specifikke gruppe. Det anser han som en stor fordel, når der er behov for at enkelte gruppers særlige problemstillinger kommer i fokus, eller der skal skabes ekstra synlighed omkring et af bogstaverne.

Grupper føler sig forbigået

Kampen for bedre rettigheder og forhold for transpersoner har fyldt meget hos Copenhagen Pride de senere år. Det har blandt andet været markeret i forbindelse med Copenhagen Pride Week, hvor der på Pride Square (Københavns Rådhusplads) har været pyntet med næsten lige så mange transflag som regnbueflag. Andre af miljøets flag har ikke været synlige.

Hos Out & About har vi fået flere henvendelser om emnet, og flere har påpeget, at der fra Copenhagen Prides side synes at være et uforholdsmæssigt stort fokus på kampen for transrettigheder i forhold til andre gruppers dagsordener. Ingen ønsker dog at stå frem ved navn i forbindelse med denne artikel.

At kampen for transrettigheder er vigtig for Copenhagen Pride bekræftes af Thomas Rasmussen:

”Hos Copenhagen Pride har vi i forbindelse med ansøgningen om flagstangen også lagt vægt på, at det for os er vigtigt at kunne hejse transflaget på særlige dage (Transgender Day of Remembrance og Transgender Day of Visibility), og det har vi derfor allerede besluttet at gøre, ligesom vi bestiller transflag til at hejse op i flagstangen også på de pågældende dage. Det synes vi er supervigtigt, og det er Copenhagen Pride der kommer til at skulle sikre, at flages hejses og tages ned.”

At flagstangen fra starten også har været tiltænkt transflaget, fremgår dog ikke af de dokumenter, som ifølge København Kommune hjemmeside danner bilag for beslutningen om opstillingen.

Ansøgning nævner ikke transflaget

Dokumentet kaldet ”Bilag 2 Ansøgning” er en mail fra Lars Henriksen til Overborgmester Frank Jensen. Her takkes først for kommunens velvillighed i forbindelse med Copenhagen Pride 2016, hvorefter Lars Henriksen skriver til Frank Jensen:

”Som vi talte om, vil vi gerne bede om byens tilladelse til at der opstilles en permanent flagstang med et regnbueflag på Regnbuepladsen.”

Hvad med andre grupper i miljøet?

Når transmiljøet er tiltænkt repræsentation i flagstangen ved mærkedage er det naturligt at spørge, hvordan Copenhagen Pride vil forhold sig, hvis andre gerne vil have samme mulighed.

”Skulle vi få øvrige henvendelser omkring særlige mærkedage, som begynder at blive markeret i Danmark og som med rette bør have deres eget flag, så lytter vi naturligvis til det. Det må vi tage hen ad vejen og som det kommer,” svarer Thomas Rasmussen til spørgsmålet.

Det vil altså alene være op til Copenhagen Pride at afgøre, hvilke flag der må hejses i flagstangen.

Indvies søndag

Det første regnbueflag hejses på Regnbuepladsen ved en lille ceremoni med et glas bobler søndag den 7. maj kl. 15. Forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, vil sammen med Københavns Teknik – og Miljøborgmester Morten Kabell sige et par ord.