SAMFUND

Mistrivsel blandt unge LGBT+ personer i Aarhus

Foto: Anne Sophie Parsons

Stor lokal undersøgelse i Aarhus viser, at unge LGBT+ personer i Aarhus Kommunes langt fra har det godt. Store dele mistrives, og udsættes for diskrimination.

Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling offentliggjorde onsdag på en pressebriefing resultatet af en ny, stor undersøgelse af LGBT+-personers livskvalitet på Aarhus. 531 deltog i onlineundersøgelsen tilbage i februar.

Triste tal

59 procent af deltagerne i undersøgelsen føler, at de ikke altid kan være åbne omkring deres seksualitet eller kønsidentitet. 44 procent har oplevet at være udsat for diskrimination eller hadforbrydelser i Aarhus.

Et af de første fokusområder, som Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling har fokuseret på, har været spørgsmålet, hvordan man kan skabe plads til mangfoldighed i bylivet, både i en fysisk og mental forstand.

På baggrund af spørgeskemaets resultater, inviterer udvalget derfor til et opfølgende debatarrangement den 4. juni med titlen ’Er der plads til LGBTQ+-personer i Aarhus?’ Det sker for at rette spotlyset mod LGBTQ+-personer i Aarhus og hvordan man kan forbedre vilkårene på et inkluderende og forebyggende plan.

Ensomhed blandt unge og ældre LGBTQ+-personer

Undersøgelsen viser blandt andet, at mange af de interviewede føler sig udsat for diskrimination og/eller hadforbrydelser – og at mange ikke altid er åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet, når de er på arbejde, på studiet eller i fritiden. Desuden er ensomhed et udbredt problem.

Spørgeskemaet blev spredt i samtlige LGBTQ+-netværk og har derfor hentet information ind fra en bred og dækkende pallette.

Det er første gang en omfattende undersøgelse som denne, med specifikt fokus på LGBTQ+-personers trivsel i Aarhus er blevet udført.

Derfor er den også blot en måde at ”pille i lakken,” sagde Didde Margrethe Lønne der er projektleder i AIDS-Fondet. Det er kun overfladen, som er blevet ridset i, i forhold til de problemstillinger og trivselsspørgsmål, som er blevet blotlagt fra spørgeskemaets samlede indsigt omkring LGBTQ+personers ve og vel i Aarhus.

Kalder på flere undersøgelser, handling og fællesskaber

Der må målrettede handlinger til for at komme problemerne til livs.

Konkrete forbedringsforslag kunne være flere sociale steder og mødesteder for den alsidige målgruppe. 37 procent af de interviewede savnende at have adgang til flere LGBT-fællesskaber i Aarhus.

Mens Danmark bryster sig af sit frisind, uanset om man falder udenfor normen eller ej, så trives LGBTQ+-relaterede problemer blandt andet i hverdagssituationer og specifikke sociale rum stadigvæk: homofobisk mobning i folkeskolerne, diskrimination og vold i nattelivet, såvel som jargonen i sportsverdenen er blot få eksempler indenfor områder, hvor der er plads til forbedringer.

Ønsket om at sætte fokus på en kulturændring og igangsætte en dialog omkring LGBTQ+-personers inklusion, kunne eksempelvis imødekommes gennem planerne om et LGBT+-Hus i Aarhus. Den proces er nu så langt, at der er konkrete budgetforslag og finansiering på bordet.

Med Aarhus Pride lige om hjørnet synes det oplagt at påpege, at resultaterne fra undersøgelsen viser, at der bestemt fortsat er noget at kæmpe for i mangfoldighedens tegn.