Kollapser Copenhagen Pride efter 2021?

Generalprøven på åbningsshowet ved World OutGames i København i 2009 blev afbrudt af et formiddabelt skybrud. Det blev symptomatisk for de dønninger der ramte LGBT-miljøet efterfølgende. Her får storskærmen på Rådhuspladsen en skylle.
Foto: Brian Kjær Capkan

Efter World OutGames i 2009 var de frivillige kræfter i det københavnske LGBT-miljø drænet for energi. Vil historien gentage sig efter Copenhagen 2021?

Efterdønningerne efter World OutGames i 2009 varede flere år, hvor blandt andet Copenhagen Pride havde store udfordringer med økonomien og organisationen. Så hvad vil Copenhagen Pride og LGBT-miljøet gøre for at undgå et lignende kolleps efter Copenhagen 2021, hvor WorldPride og EuroGames afholdes på samme tid i København?

”Vi gør os allerede nu har gjort os overordnede tanker om Copenhagen Pride Week i 2022, og det har vi gjort, fordi vi er meget bevidste om, at vi i 2021 skal afholde et kæmpe-event, som naturligt nok kræver rigtig meget fokus og mange kræfter,” fortæller kommunikationschef Thomas Rasmussen fra Copenhagen Pride.

”Blandt andet er der i bestyrelsen og sekretariatet hos Copenhagen Pride bred enighed om, at erfaringer og kompetencer ikke må gå tabt, hvilket let kunne ske, hvis alle valgte at takke af efter 2021, og derfor er der da også givet håndslag på at fortsætte arbejdet efter WorldPride og EuroGames og dermed sikre, at Copenhagen Pride i 2022 ikke bliver drænet for viden, energi, erfaring og ressourcer,” siger han.

Arven efter 2021

”Med afholdelsen af WorldPride og EuroGames i 2021, så tror jeg i virkeligheden, at både Copenhagen Pride og Pan Idræt vil blive betydeligt styrkede som organisationer efterfølgende, hvilket også er intentionen. Derfor fokuseres der også i de kommende år på ’arven efter 2021’ og på, hvordan eventet kan bidrage positivt og mærkbart til begge foreningers fortsatte virke – og til det danske LGBTQIA-miljø i det hele taget,” uddyber Thomas Rasmussen.

”Copenhagen 2021 er ingen trussel mod hverken Copenhagen Pride Week eller vores organisation. Tværtimod. Det er en begivenhed med et kæmpe potentiale, og både hos Pan Idræt og hos os i Copenhagen Pride, er vi naturligvis opmærksomme på de mange områder, hvor Copenhagen 2021 kan smitte positivt af på vores foreninger og styrke disse,” runder Thomas Rasmussen af.

Passer på de frivillige

Hans optimisme deles af Christian Bigom der er formand for Pan Idræt:

”Pan Idræt skal køre videre i hverdagen frem med 2021, men vi er meget bevidste om at passe på de frivillige kræfter, så de ikke er udbrændte efter 2021. Jeg forventer, at vores medlemstal vil vokse frem mod 2021, og at Pan Idræt kommer styrket ud af Copenhagen 2021.”